Sønderborg Kommune

Fast forbindelse over Lillebælt

Pressemeddelelse   •   Aug 01, 2011 08:28 CEST

Førende SF’ere fra begge sider af Lillebælt mødes d. 11. august med direktør for Danfoss, Jørgen Mads Clausen på Sønderborg rådhus for at diskutere en fast forbindelse fra Sydfyn til Als. 

Mødet bliver et forsøg på at fortsætte den positive dialog mellem erhvervslivet og SF, der kan være med til at fremme beskæftigelse og økonomi – også i grænselandet. I drøftelsen vil nedenstående forhold blive drøftet og vurderet.

Mødet kan også ses som en optakt til det samrådsmøde, som Rotary Faaborg har indkaldt til d. 25. august, hvor Jørgen Mads Clausen også vil holde et indlæg.

Regionalt udviklingsperspektiv:
Beskæftigelses- og uddannelseseffekter
Der vil være betydelige beskæftigelsesmuligheder i bygningen af broen, desuden er der et uudnyttet po tentiale i, at to af Danmarks mest kreative købstæder, Sønderborg og Svendborg bliver koblet på hinan dens udvikling. Der er stærke fælles uddannelsestraditioner mellem byerne og senest har Svendborg lånt ideer til GO2Green. Adgangen for arbejdskraft fra Faaborg-området til Danfoss vil øges betydeligt. Faaborg har på sigt brug for en styrket udvikling ellers vil byen og området let miste dynamik. En bro vil øge sandsynligheden for at bevare gymnasium, filmuddannelser etc. 

Udvikling af turisme
For at styrke og tiltrække flere turister fra især Tyskland til Als og Sydfyn. Det øger tilgængeligheden og hele den syddanske region vil kunne tilbyde en unik naturoplevelse fra marsken i vest til en kommende Nationalpark på Sydfyn vil sammen med gode trafikforbindelser skabe grobund for en stærk vækst på turismen. 

Sammenkobling af den syddanske region
Samarbejdet vil blive styrket fordi, der opstår en ringforbindelse, som vil skabe nye samarbejdsrelationer og muligheder for de innovative områder. 

Grænseoverskridende samarbejde
Området nord for Hamborg vil i højere grad kunne udnytte de potentialer, der ligger i et interregionalt samarbejde – indenfor samhandel, sproglig udvikling og den kulturelle oplevelsesøkonomi.

Trafikstrømning:
Ved at det sydfynske område kobles på såvel Femern-forbindelsen som på en bro til Als vil trafikken for dele sig og give mulighed for en regional udvikling på Lolland, Sydfyn og Als. En kommende udvidelse og effektivisering af lufthavnen i Sønderborg vil bidrage til øget tilgængelighed og international dynamik. 
En fast forbindelse vil udvikle og styrke OUHs placering som regionens førende sygehus.

Historiske bånd:
Et samlet interesseområde Slesvig-Holsten vil en gang for alle aflive de tidligere modstande og vil fortsat kunne udvikles og bruges som eksemplarisk grænseoverskridende samarbejde på tværs af sprog, kultur og uddannelser. Det vil blive et stærkt og dynamisk område med en stor befolkning.

Fra SF deltager:
Jakob Holm, Faaborg - Jørgen Jørgensen, Sønderborg, Frank B. Jakobsen, Sønderborg og Arne Ebsen, Svendborg
Mette Valentin og John Hyrup Jensen fra Region Syddanmark
Anne Baastrup, MF - Jesper Pedersen, MF og Anette Vilhelmsen, folketingskandidat Svend borg

For yderligere kontakt: Jørgen Jørgensen, Sønderborg 2790 3706 og Arne Ebsen, Svendborg 4158 5762