Dansk Erhverv

Fedtafgiften ventes vedtaget i marts

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 06:41 CET

Folketinget har førstebehandlet forslaget om en ny fedtafgift, som pålægger importører af sammensatte fødevarer store administrative byrder. Loven ventes vedtaget i marts og vil betyde dyrere varer og kedeligere og smallere vareudbud.

Lovforslaget om en ny dansk særafgift på mættet fedt er efter 23 måneders arbejde i Skatteministeriet blev fremsat i Folketinget i januar 2011. Lovforslaget indeholdt desværre ingen lettelser af de administrative byrder, ligesom de sundhedsmæssige gevinster fortsat er manglende for de fleste varegrupper.

Et bredt flertal i Folketinget vil stemme for afgiften med det store forventede provenu på 1,4 mia. kr. om året. Det er endnu ikke afklaret om afgiften er i strid med EU-regler, hvilket Dansk Erhverv i øjeblikket søger at få afklaret.

Folketingets partier har førstebehandlet lov om fedtafgift og loven ventes vedtaget den 17. marts 2011 med ikrafttrædelse 1. juli 2011.

Hovedelementerne i forslaget er:

  • De fedtkilder som omfattes af forslaget, er de primære kilder til mættet fedt: mættet fedt i kød, fede mejeriprodukter, animalsk fedt, spiseolier, margarine og smørbare blandingsprodukter. Både de ”rene” produkter og de produkter, hvor de indgår.
  • Afgiften er fastsat til 16 kr. pr. kg mættet fedt
  • Der er foreslået en bagatelgrænse, således at fødevarer med et indhold af mættet fedt på 2,3 pct. og derunder friholdes for afgiften. Dette er en ændring fra tidligere, hvor der var en bagatelgrænse på 3,5% totalt indhold af mættet fedt.
  • For udenlandske fødevarer foreslås en dækningsafgift, som det også kendes fra chokolade- og sukkerafgiftsloven. Det vil sige, at fødevarer, der importeres her til landet, bliver pålagt fedtafgift på samme måde, som på danske fødevarer, dvs. afgift på hvad der er medgået til produktionen.
  • Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2011.
  • Forslaget lægger bl.a. op til, at skatteministeren kan fastsætte gennemsnitlige standarder for indholdet af mættet fedt i visse fødevarer, som importører kan benytte sig af.
  • Ministeriet forventer et fald i forbruget på ca. 4 pct. på de omfattede produkter.
  • Samtidig foreslås det, at afgiften af bordvin stiger med 73 øre pr. liter fra 6,14 kr. til 6,87 kr. pr. liter. Afgiften er fastsat ud fra, at den bordvin, der sælges i Danmark har en gennemsnitlig alkoholstyrke på 12 pct. Da der i dag sælges flere vine med en alkoholstyrke på mellem 13 og 14,5 pct., bør beregningsgrundlaget opjusteres fra 12 til 13,5 pct. for at bibeholde samme beskatning af den alkohol, som er i vinen

Læs lovforslaget.
Læs Dansk Erhvervs kommentar, da forslaget blev fremsat.