Dansk Erhverv

Finansier uddannelse med SU-penge fremfor brugerbetaling

Pressemeddelelse   •   Mar 13, 2012 17:16 CET

Dansk Erhverv opfordrer politikerne til, at løse problemet med at få finansieret de videregående uddannelser ved at hente pengene i SU-systemet.  Det er bedre end brugerbetaling.

Ifølge en Greens meningsmåling offentliggjort i Børsen i dag er danskerne åbne over for at indføre mere brugerbetaling for at få råd til at fastholde velfærdssamfundets goder. 

25 pct. af danskerne støtter delvis brugerbetaling på de videregående uddannelser, hvorimod 66 pct. er imod. 

Hent pengene i SU-systemet
Dansk Erhverv opfordrer politikerne til, at de i stedet løser problemet med at få finansieret de videregående uddannelser ved at hente pengene i SU-systemet. Danmark har et af verdens mest generøse understøttelsessystemer og bruger hvert eneste år den svimlende sum af knap 17 mia. kr. på SU. ’Penge som kan bruges bedre på uddannelserne i form af fx kvalitetsløft fremfor på ”løn” til de studerende,’ siger Emilie Wedell-Wedellsborg.

Skip fjumreåret og omlæg SU til lån på overbygningen 
Hele 28 pct. af udgifterne til uddannelser i Danmark går til dækning af studerendes leveomkostninger (primært SU), og dermed er det kun 72 pct., der går direkte til uddannelsesinstitutionerne. Det vækker bekymring hos Dansk Erhverv.

Høj levestandard - middelmådigt uddannelsesniveau
”Særligt i en tid, hvor finanserne er knappe, og der skal investeres i fremtidens vækst, nytter det ikke, at de studerende har en høj levestandard, men et middelmådigt uddannelsesniveau. Det kan gøres bedre ved at man indfører lån på kandidatdelen i stedet for SU og bruger midlerne til forbedringer af uddannelserne, der i den grad har behov for et kvalitetsløft,” siger Emilie Wedell-Wedellsborg, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv opfordrer til, at politikerne i samme ombæring også afskaffer det såkaldte ”fjumreår”.

Verdens mest generøse uddannelsessystem
”Danmark har et af verdens mest generøse uddannelsessystemer, og det gør desværre, at de danske unge er nogle af de mest forkælede. Et af de steder, vi kan rette op på denne skævvridning, er at fjerne det ekstra fjumreårs-SU. Vi mener ikke, at det er rimeligt, at de studerende kan få seks års ”løn” for fem års arbejde,” forklarer Emilie Wedell-Wedellsborg.

Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelse af SU-lån på kandidatdelen af uddannelsen og afskaffelse af ”fjumreåret” vil give en årlig besparelse på 2,7 mia. kr. Og de SU-milliarder bør bruges på et kvalitetsløft af uddannelserne:

Kvalitetsuddannelse fremfor lommepnge til de unge
”Det vil komme både de unge og erhvervslivet til gode, hvis vi begynder at prioritere kvalitetsuddannelse fremfor lommepenge til de studerende. Det vil sige, at vi lægger SU-milliarderne om til flere undervisningstimer og bedre studie- og karrierevejledning samt generelt større fleksibilitet i uddannelserne og flere studiepladser.
 
Det er afgørende, at vi prioriterer humankapital og videninfrastruktur, det gælder vores konkurrenceevne. Vi bliver mere globale, mere mobile, mere individuelle – og derfor må vi foretage små opdateringer af den kollektive, solidarisk finansierede velfærdsmodel,” uddyber Emilie Wedell-Wedellsborg.

Det ønsker Dansk Erhverv bl.a. af en SU-reform:
- indfør lån på kandidatdelen i stedet for SU og brug midlerne til kvalitetsløft af uddannelserne
- afskaf fjumreårs-SU
- afskaf cafépenge
- udbetal SU-bonus til studerende, der gennemfører bachelor på normeret tid
- giv studerende, som læser et semester i udlandet, 20 pct. højere SU