Dansk Erhverv

Finanslov løser ikke vækstudfordringen

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2011 16:32 CET

På trods af en række gode initiativer, er regeringens finanslovsforslag ikke ambitiøs nok i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser. Især vækker det bekymring, at finansieringen hentes via forhøjede afgifter, der gør det dyrere at være dansker.

Regeringen har i dag fremlagt sin første finanslov.  
 
En række gode elementer
”Regeringens forslag til finanslov indeholder en række gode elementer, som hver især vil forbedre erhvervslivets konkurrencekraft. Det gælder eksempelvis den droppede multimedieskat, kom-i-gang-låneordning til iværksættere og den øgede bevilling til de videregående uddannelser,” siger administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv.     
 
Ikke ambitiøs nok
Samlet set mener Dansk Erhverv dog ikke, at finansloven er ambitiøs nok i forhold til at trække Danmark ud af krisen. Også måden som de positive forslag skal finansieres på vækker bekymring.

Ekstra skatter for 5 milliarder 
”Hvis regeringen ønsker at skabe vækst og arbejdspladser, nytter det ikke at vælte skatter og afgifter for 5 milliarder kroner ned over verdens i forvejen mest skatteplagede befolkning og erhvervsliv. Finansieringen burde i langt højere grad findes gennem effektiviseringer og besparelser i verdens største offentlige sektor, bl.a. gennem øget konkurrenceudsættelse og bedre udnyttelse af velfærdsteknologi,” siger Jens Klarskov.

Pengene kan findes andre steder
Dansk Erhverv peger også på muligheden for at finde finansieringen ved at indføre brugerbetaling ved lægebesøg, droppe SU til hjemmeboende og ved at indføre gensidig forsørgerpligt for samlevende, hvilket samlet set kan skaffe et større milliardbeløb.

Vækstpakke vækker ikke udelt begejstring
Heller ikke den 18,7 milliarder kroner store vækstpakke vækker udelt begejstring hos Dansk Erhverv.

”Det kan være fornuftigt at stimulere økonomien på et tidspunkt, hvor tingene er ved at gå i stå, men det er et meget stort beløb og et meget ensidigt fokus på offentlige investeringer, som regeringen lægger op til. Her havde jeg gerne set, at der blev tænkt lidt ud af boksen, og at nogle af investeringerne var gået til øget digitalisering og udvidelse af it-infrastrukturen,” siger Jens Klarskov.