KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Flere børn giver ikke flere udgifter på specialområdet

Pressemeddelelse   •   Dec 09, 2015 12:09 CET

På trods af, at der er kommet 10 % flere børn i Københavns Kommune siden 2009, er behovet for specialundervisning og social støtte ikke steget. Det skyldes, at børnenes sociale kår er blevet bedre i de senere år, og jo stærkere børnenes baggrund er, jo mindre er deres behov for specialtilbud. Det viser en ny analyse fra KORA.

Læs videre her: http://www.kora.dk/nyt-og-presse/nyheder/2015/flere-boern-giver-ikke-flere-udgifter-paa-specialomraadet-i-koebenhavn/

KORA gennemfører forskning og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.

KORA har et særligt fokus på de centrale regionale og kommunale sektorområder: sundhed, børn og unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration.

KORA beskæftiger sig også med en lang række temaer, der går på tværs af disse sektorer. Det gælder fx offentlig produktivitet og velfærdsteknologi.