Miljøministeriet

Flere dyr og planter under lup

Pressemeddelelse   •   Sep 22, 2010 10:02 CEST

Natur – og miljøovervågningen i Danmark bliver nu styrket og moderniseret, så den passer bedre til behovet og forpligtelserne i lovgivningen i Danmark og i EU. Helt konkret vil antallet af naturtyper og arter, der overvåges, blive forøget. Således vil alle danske naturtyper, der er nævnt i EU’s habitatdirektiv blive overvåget. Det betyder ny overvågning af yderligere 32 naturtyper som f.eks. enekrat og strandvold. På samme måde vil biologerne fremover følge alle ynglefugle, som Danmark skal overvåge ifølge EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Det betyder, at udviklingen for yderligere 17 nye fuglearter vil blive fulgt som f.eks. vandrefalk og fiskeørn.

Den nye natur- og miljøovervågning er beskrevet i det nye NOVANA-program for perioden 2011 til 2015, som By- og Landskabsstyrelsen netop har sendt i høring.

Med det nye overvågningsprogram sikrer vi et bredere overblik over udviklingen i dyr og planter. Det er vigtigt at vide, om vores åer, søer og kystnære områder får det bedre af de kommende vand- og naturplaner. Ligesom det er vigtigt at følge med i antallet af sårbare og truede dyre- og fuglearter som f.eks. klokkefrøen og ternerne. Hvis vi ikke kender udviklingen, risikerer vi at famle i blinde, når vi fremover skal investere i ny natur og stoppe tilbagegangen i biodiversitet, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Overvågningen af natur og miljø skal i fremtiden spille mere sammen med de kommende vand- og naturplaner. Derfor indsamles der i det nye program oplysninger om flere vandområder, planter og dyr, som kan bidrage til at vurdere effekterne af planerne.

Det betyder bl.a., at der vil blive overvåget et større antal vandområder og naturområder end tidligere. Det drejer sig primært om ny overvågning af flere søer og marine områder.

Det nye program for natur- og miljøovervågningen er i høring frem til 31. oktober 2010 og er udarbejdet af By- og Landskabsstyrelsen i et samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og GEUS. Se overvågningsprogrammet her.

Yderligere oplysninger:
Bent Sørensen, sekretariatsleder, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøovervågningssekretariatet, tlf. 72 54 48 94.
Marie Andergren, pressemedarbejder, Miljøministeriets departement, tlf. 72 54 60 60 el. 40 61 38 73.