HK Danmark

Flere kontorfolk kan give mere politi

Pressemeddelelse   •   Okt 15, 2010 10:11 CEST

Politiet skal have mulighed for at ansætte de medarbejdere, som mest hensigtsmæssigt kan løse opgaverne. Og når det kommer til administrativt arbejde i fx vagtcentraler og de nye servicecentre, er det sund fornuft at bruge HK’ere frem for politiuddannede.

Det mener HK Politiet under HK/Stat, som netop har sendt medlemmerne af Folketingets Retsudvalg et oplæg med krav til en ny flerårsaftale for politiet. De politiske forhandlinger om en flerårsaftale indgår i finanslovsforhandlingerne.

HK Politiet hæfter sig ved, at finansministeren om finanslovsforhandlingerne har sagt, at »pengene skal bruges smartere«. Og smart vil det være at lade HK’ere løse flere af de administrative opgaver, som uniformerede betjente i dag tager sig af, fremgår det af henvendelsen til Retsudvalget.

Fx er der omkring 100 politiuddannede, som i forskellige servicecentre varetager rent administrative funktioner. Hvis HK-gruppen kommer til at udgøre en større del af bemandingen i politiet, vil disse 100 fuldtidsstillinger kunne frigøres til operativt arbejde, fremhæver HK Politiet, som også foreslår en større andel af HK’ere på de enkelte vagtcentraler.

Et af argumenterne for at give plads til flere administrativt uddannede handler om kroner og ører: En politibetjent koster godt 34 procent mere i timen end en HK’er. Det fremgår sort på hvidt af Lønkommissionens tal fra foråret. Den gennemsnitlige timeløn for en politibetjent er 313 kroner, mens en HK’er i staten koster 233 kroner i timen.

Samtidig viser erfaringerne med etableringen af politiets servicecentre, at der er fornuft i at satse på de administrative kræfter. I 2009 fik politiet en ekstrabevilling på 250 fuldtidsstillinger til servicecentrene. De ekstra hænder skulle løfte politiets serviceniveau. Og det er lykkedes:

»Successen er i hus. Ikke blot blev der frigjort de antal polititjenestemænd, som var forudsat ved bevillingen – borgerne oplever også markant kortere ventetider i telefonbetjeningen, der er øget brugertilfredshed og datakvaliteten er forøget med bedre efterforskningsmuligheder for det politiuddannede personale til følge,« siger Heidi Juhl Pedersen, der er formand for HK Politiet.

»Ikke blot er der en række opgaver, som HK’ere kan løse i politiet – vi kan også med vores uddannelse, faglighed og professionalisme bidrage til opgaveløsningen på en økonomisk forsvarlig og ressourcebevidst måde,« fortsætter hun.

 

HK Politiet foreslår desuden, at en forsøgsordning med at lade adminstrativt uddannet personale møde i retten i stedet for politiuddannede anklagere bliver sat igang igen. Også det at afholde en teoriprøve er en administrativ støttefunktion, som fint kan varetages af administrative medarbejdere, skriver HK Politiet til Folketingets retspolitikere.

Yderligere information og kommentarer:

Heidi Juhl Pedersen, formand for HK Politiet

Mobil: 4138 6344