Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Flere – men for få – danske studerende på studieophold i udlandet

Pressemeddelelse   •   Sep 27, 2010 11:06 CEST

Flere studerende tager på studieophold i udlandet, viser den årlige statistik for studentermobilitet. – Det er positivt, om end stigningen er beskeden. Vi har brug for langt flere unge danskere med international forståelse, erfaring og udsyn, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen

Stadig flere studerende krydser den danske grænse. Både internationale studerende, der kommer til Danmark for at læse, og danske studerende på vej til studie- og praktikophold i udlandet.

Det viser den nyeste statistik over studentermobiliteten for studieåret 2008/2009, hvor knap 8.500 danske studerende opholdt sig i udlandet, mens godt 16.600 internationale studerende var på studieophold i Danmark.

Antallet af danske studerende, der læser i udlandet, er i 2008/2009 steget med ca. tre procent, mens antallet af internationale studerende på studieophold i Danmark er steget med to procent.

– Det er positivt, at flere unge danskere er klar til et studie- eller praktikophold i udlandet. Det giver både dem, universiteterne og det danske samfund en fordel, og vores virksomheder har brug for kandidater og medarbejdere med international forståelse for at klare sig i den globale konkurrence, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

– Men stigningen er dog beskeden, og der er brug for endnu flere unge danskere med international erfaring, forståelse og udsyn. Derfor lancerer vi i næste måned kampagnen "Grib Verden", som skal motivere og inspirere flere danske studerende til et studie- eller praktikophold i udlandet.

Kampagnen omfatter et website med videomateriale, som bl.a. formidler de studerendes erfaringer fra og oplevelser under studieophold i udlandet og giver plads til direkte erfaringsudveksling mellem de unge.

Samlet vurderes det, at hver femte af kandidaterne på universiteterne har været på studieophold i udlandet.

– Jeg mener, at de studerende – på universitetsuddannelser, hvor det er relevant – som udgangspunkt skal tilbringe et semester af deres studietid i udlandet. Det synes ifølge unge, der allerede har været af sted, at øge deres globale og kulturelle forståelse; ligesom det øger den faglige indsigt og befordrer den personlige udvikling. Egenskaber, arbejdsmarkedet efterspørger. Derudover skal vi ubetinget mindske de administrative barrierer for de unge, der vil studere i udlandet, så flere kommer af sted, siger videnskabsministeren.

Charlotte Sahl-Madsen gør opmærksom på, at de danske studerende økonomisk set har meget fordelagtige muligheder for at studere i udlandet, idet de kan tage SU med og i mange tilfælde modtage udlandsstipendium til hel eller delvis betaling af studieafgifter.

Udlandsstipendierne blev indført i 2008, og knap 900 danske studerende benyttede sig af ordningen i det første år. I 2009 benyttede over 1.200 sig af ordningen, svarende til en stigning på knap 38 procent.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes gennem informationschef Allan Boldt, tlf.: 2292 6203, .

Yderligere information om mobilitetsstatistikken fås ved henvendelse til Styrelsen for International Uddannelse, chefkonsulent Ken Thomassen, tlf.: 3392 6243, .