Sundhedsstyrelsen

Flere patienter overlever kræft

Pressemeddelelse   •   Nov 26, 2010 08:29 CET

Patienter med sygdomme som tyktarmskræft, prostatakræft og lungekræft overlever i stigende grad et år efter, de har fået stillet diagnosen kræft. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser at den relative 1-års overlevelse for hovedparten af de otte store kræftsygdomme har været stigende i perioden 1997 til 2008.

Når det gælder den relative overlevelse 3 og 5 år efter diagnose, er billedet mere varieret. For tyk- og endetarmskræft ses flere stigende tendenser for både mænd og kvinder, mens 3- og 5-års overlevelsen for lunge-, livmoder- og livmoderhalskræft synes at ligge på et mere konstant niveau.

Den relative 1-, 3- og 5-års overlevelse efter diagnoserne bryst- og prostatakræft viser stigende tendenser, særligt for prostatakræfts vedkommende. For prostatakræft kan det muligvis skyldes en øget og tidligere diagnosticering.

For brystkræft kan det ikke umiddelbart vurderes, om den forbedrede overlevelse er et udtryk for bedre behandling eller tidligere diagnosticering for eksempel som følge af screening, idet screeningen er udvidet over årene.

Sundhedsstyrelsen har siden udarbejdelsen af Kræftplan II i 2005 fulgt sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte hyppige kræftsygdomme. Opgørelsen foreligger nu frem til diagnoseårene 2008, 2006 og 2004 for henholdsvis 1-, 3- og 5-års overlevelsen. Den opdaterede opgørelse bekræfter i al væsentlighed de tidligere konstaterede tendenser i kræftoverlevelsen.

Link til rapport og bilag

Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008

Alle bilag - Sygehusbaseret overlevelse 1997-2008

Bilag 1 - Lungekræft

Bilag 2 - Prostatakræft

Bilag 3 - Brystkræft

Bilag 4 - Æggestokkræft

Bilag 5 - Livmoderhalskræft

Bilag 6 - Livmoderkræft

Bilag 7 - Tyktarmskræft

Bilag 8 - Endetarmskræft

Bilag 9 - Køn, samlet - Lungekræft

Bilag 10 - Køn, samlet - Tyktarmskræft

Bilag 11 - Køn, samlet - Endetarmskræft

Kontakt

Dorte Hansen Thrige
Chef for Sundhedsdokumentation
Telefon 72 22 76 15