Dansk Metal

Flere praktikpladser

Pressemeddelelse   •   Okt 18, 2010 13:50 CEST

Forliget om regeringens udspil om praktikpladser er et vigtigt skridt på vejen til flere praktikpladser.

Regeringen og forligskredsen indgik i går forlig om en forlængelse af den periode, lærlinge skal have været i praktik i, før virksomheden kan indkassere den samlede bonus fra staten.

Og det er en glædelig udvikling, mener Dansk metal.

I regeringens oprindelige udspil skulle virksomhederne allerede have den samlede bonus på 70.000 kr. efter, at en lærling havde været i lære på virksomheden i 15 måneder. Men den periode er nu blevet ændret til 24 måneder, efter LO via forligskredsen stillede det som krav.

”Det er helt sikkert positivt, at perioden for praktikaftalerne er blevet længere. Hovedparten af den stigning vi så i indgående aftaler, var på korte aftaler. Og det hjælper jo ikke de unge. Som faglig organisation er vi naturligvis interesserede i, at lærlinge kommer i gang allerede efter endt grundforløb, og helst så hele læretiden er sikret. Det er vi nu kommet et skridt nærmere, siger Per Påskesen, leder af Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat.

Et af de største problemer for erhvervsuddannelserne er, når unge ikke er sikret, at de kan gøre deres uddannelse færdig på grund af manglende praktikpladser.

”Lærepladser i virksomhederne skal være absolut førsteprioritet, og med den nye forhøjede præmie må arbejdsgiverne se at få lavet nogle flere aftaler, og vi vil gerne opfordre vore tillidsrepræsentanter og andre gode kræfter, der arbejder med erhvervsuddannelsesområdet til at presse mest muligt på for at sikre dette”, siger Per Påskesen.

Forlænget garanti for uddannelse
Et andet positivt resultat i forliget er også, at der skal afsættes en kvote på 1500 praktikpladser, lige som der er afsat 25 mio. kr. til forsøg med at kvalitetssikre skolepraktikken.

”I en tid med dårlige konjunkturer er det altafgørende for vores samfund og de unge, at de kan færdiggøre deres uddannelser. Derfor er det nødvendigt med skolepraktik især inden for industriens område. De 25 millioner kroner til at kvalitetssikre skolepraktikken skal være med til at gøre praktikken på skolen så virkelighedsnært som muligt”, siger Per Påskesen.

Forslaget tredjebehandles allerede 28. oktober.