DI - Organisation for Erhvervslivet

Flere reelle vækstinitiativer i finansloven

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2010 11:13 CET

DI deler roser ud til det indgåede forlig om finansloven 2011 for flere reelle vækstskabende initiativer. Dette til trods for, at råderummet er begrænset.

- Vi havde gerne set, at finansloven var gået videre i retningen af at gennemføre egentlige offentlige besparelser i 2011 for at konsolidere de offentlige finanser. Når det er sagt, indeholder aftalen flere konkrete, vækstskabende initiativer, som vi hilser meget velkomne, siger adm. direktør Hans Skov Christensen, DI, i en kommentar til forliget om finansloven for 2011 indgået mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

DI hæfter sig ved, at finansloven indeholder lempelser af den såkaldte iværksætterskat. Aftalen om finansloven tilfører også mere risikovillig kapital til de mindre virksomheder.

Endelig glæder det erhvervsorganisationen, at virksomhedernes muligheder for at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft bliver klart styrket med forbedringerne af forskerskatteordningen.

- Det øgede fradrag for hotelmomsen er samtidig en vigtig styrkelse af konkurrenceevnen for turismeerhvervet i Danmark. DI ser også med tilfredshed på lempelsen af multimedieskatten for ægtefæller, hvilket er til gavn for både medarbejdere og virksomheder, siger Hans Skov Christensen.