Offerrådgivning

Flere skal kende til Offerrådgivningen. Offerfond støtter med millionbeløb!

Pressemeddelelse   •   Jun 08, 2015 19:52 CEST

Offerrådgivningen i Danmark skal være mere kendt, og det har Offerfonden støttet med et kontant millionbeløb. Rigtig mange borgere mangler kendskab til Offerrådgivningen, og den hjælp vi tilbyder.

Vores erfaring er, at ofre, vidner og pårørende alt for ofte giver udtryk for, at ”bare vi havde kendt til jer noget før”, og det er den oplevelse vi ønsker at ændre.

En landsdækkende oplysningskampagne skal være med til at øge kendskabet, og ikke mindst fokus på vores målgruppes muligheder for støtte, rådgivning og hjælp til at vende tilbage til en kendt hverdag.

Oplysningskampagnen vil blandt andet blive synlig på busser, herunder standere ved busholdeplader og på togperroner.

Der vil blive tilknyttet et professionelt firma, som skal forestå både udarbejdelsen af kampagnematerialet, og sikre gennemførelsen.

Offerrådgivningen i Danmark har de sidste to år svinget omkring 4.000 rådgivninger, hvilket skal ses i lyset af over 70.000 kriminalitetsanmeldelser. Heri er indregnet rådgivninger i forbindelse med trafikulykker, som i 2014 udgjorde 249. Vi mener, at flere ville henvende sig til os, hvis der er et større kendskab til offerrådgivningen.

Bevillingen fra Offerfonden er på kr. 1.172.187,-, og oplysningskampagnen vil blive rullet ud i efteråret 2015.

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Landsdækkende gratis vagttelefon: 116 006.