Miljøministeriet

Flere teltpladser i skovene

Pressemeddelelse   •   Sep 03, 2010 08:48 CEST

Nu bliver der flere muligheder for at slå sit telt op og overnatte i skovene. Miljøministeriet har netop åbnet op for fri overnatning i telt i yderligere 37 skove på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Det betyder, at der nu er mulighed for at sove i telt i tilsammen 87 statsskove fordelt over hele landet. Og antallet vil stige yderligere i de kommende år.

Det handler om at kunne overnatte under trækronerne og lave sig et varmt måltid mad uden at blive forstyrret af campingpladsens hurlumhej. Det er gratis, og man behøver ikke at spørge om tilladelse først.

- Regeringen arbejder for at give både befolkningen og turister flere muligheder for at opleve naturen. Vi mærker en stigende interesse for naturen i takt med, at folk bliver mere og mere opmærksomme på mulighederne. Fri teltning i statens skove er en god måde at komme tæt på dyr og planter, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Miljøministeren understreger, at ordningen ikke er en allemandsret, som vi kender den fra andre nordiske lande, hvor folk har en lovfæstet ret til at slå telt op – også på privatejede områder. Ved udvælgelsen af statsskove med fri teltning er der blevet lagt vægt på, at belastningen af dyr og planter bliver så lille som mulig:

- Vi har lagt vægt på, at skovens fauna ikke lider overlast. Naturen skal både beskyttes og kunne benyttes. Så længe ordningen med fri teltning ikke giver nævneværdige gener, er det kun godt, at vi kan give befolkningen flere muligheder for at overnatte i naturen. Erfaringerne viser også, at problemerne med affald er minimale, og at brugerne i øvrigt generelt har forstået at tage de nødvendige hensyn, påpeger miljøminister Karen Ellemann.

Muligheden for overnatning i telt i Skov- og Naturstyrelsens skove blev indført tilbage i 2004, hvor det på forsøgsmæssig basis blev tilladt i 30 udvalgte skove. I 2007 blev ordningen permanent, og i dag er det altså muligt i tilsammen 87 statsskove.

Udover fri teltning findes der også andre muligheder for gratis overnatning i statslige naturområder, f.eks. lejrpladser samt primitive overnatningspladser.

• Læs mere om fri teltning.

• På udinaturen.dk kan du finde de skove i din kommune, hvor du må slå dit telt op. Søg efter "fri teltning" i katagorien "overnatning".

Yderligere oplysninger:
Lars Bendix Poulsen, Skov- og Naturstyrelsen, telefon 72 54 23 11 eller 25 38 42 98.
Thomas Hag, pressemedarbejder, Departementet, telefon 72 54 60 41 eller 22 48 10 30.