Nordic School of Public Health NHV

Flere tiltag er nødvendige i kampen mod resistente bakterier på hospitalerne

Pressemeddelelse   •   Apr 03, 2013 08:49 CEST

Den stigende forekomst af resistente bakterier og alvorlige virusinfektioner stiller højere krav til hospitalerne. Patientsikkerheden skal sættes i centrum samtidig med, at patienter med smitsomme infektioner har ret til samme kvalitet i sundhedsydelserne som andre patienter. Et nyt studie fra Nordic School of Public Health NHV peger på, at der er brug for en drøftelse af en fremtidig strategi for håndtering af patienter med resistente bakterier i sundhedsvæsenet og at der er behov for at kortlægge indholdet af infektionsforebyggelse i sundhedspersonalets grunduddannelser. Det vil kunne gavne såvel patienter som sundhedspersonale.

Hvert år dør over 25.000 mennesker i Europa som følge af infektioner med resistente bakterier og det skønnes at medføre øgede sundhedsudgifter i EU på cirka 1,5 milliard euro om året. Den øgede forekomst af resistente bakteriestammer og alvorlige virusinfektioner stiller større krav til infektionsforebyggelse og isolation af patienter, hvilket er en stor udfordring for hospitalerne.

I et studie ved Nordic School of Public Health har Anette Jensen undersøgt, hvordan man på hospitalerne opfatter og håndterer smitterisiko, både for isolerede og ikke isolerede patienter. Studiet viser, at sundhedspersonale risikovurderer forskelligt og at pleje og behandling af isolationspatienter ofte er forbundet med stor angst for at sprede smitte.

Af studiet fremgår også, at der bør ses på mulighederne for en bedre grunduddannelse indenfor infektionshygiejne for at sundhedspersonale bedre kan forholde sig til de gældende praktiske forholdsregler og tilpasse disse til den enkelte patient.

Studiet indikerer, at efterlevelse af infektionshygiejniske retningslinjer, som f.eks. for håndhygiejne, er bedre, når patienterne ligger på enestue. Med enestuer med egne toiletter til hovedparten af patienterne i fremtidens hospitaler, mindskes behovet for at isolere patienter med resistente bakterier, siger Anette Jensen.


FOR YDERLIGERE INFORMATION, VENLIGST KONTAKT
Anette Jensen, Hygiejnesygeplejerske, Hospitalenheden Vest, Danmark
Telefon: +45 2176 3042, e-mail: anette.jensen@vest.rm.dk

Louise Teurneau, T.f. kommunikatör, Nordic School of Public Health NHV
Telefon: +46 31 69 39 84, e-post: louise.teurneau@nhv.se


TIL REDAKTØRERNE

Om Anette Jensen
Anette Jensen er hygiejnesygeplejerske ved Hospitalenheden Vest i Herning. Hendes masteropgave ”Sundhedspersonales opfattelser og håndtering af smitterisiko – et kvalitativt studie” præsenteredes for nyligt ved Nordic School of Public Health NHV.

Om Nordic School of Public Health NHV
Nordic School of Public Health NHV er en institution under Nordisk Ministerråd - for videregående uddannelse og forskning indenfor folkesundhed. NHV udbyder kurser og uddannelse på master- og forskerniveau for mange professioner i Norden. Hvert år uddannes omkring 300 personer, hvoraf cirka 50 er forskerstuderende og 150 masterstuderende, i folkesundhedsvidenskab ved NHV. Nordic School of Public Health NHV er beliggende i Göteborg.

Om Nordic School of Public Health NHV
Nordic School of Public Health NHV er en institution under Nordisk Ministerråd - for videregående uddannelse og forskning indenfor folkesundhed. NHV udbyder kurser og uddannelse på master- og forskerniveau for mange professioner i Norden. Hvert år uddannes omkring 300 personer, hvoraf cirka 50 er forskerstuderende og 150 masterstuderende, i folkesundhedsvidenskab ved NHV. Nordic School of Public Health NHV er beliggende i Göteborg.