Miljøministeriet

Flere tusindfryd på golfbanerne

Pressemeddelelse   •   Feb 09, 2011 09:12 CET

Et bredt politisk flertal har i dag aftalt, at danske golfklubber skal tvinges til at bruge færre og mere skånsomme pesticider - og på sigt skal brugen helt udfases.

Danske golfklubber bruger for mange pesticider på at holde græsset grønt. Nu kommer der krav om, at danske golfklubber skal begrænse deres forbrug af pesticider. Den hidtidige frivillige aftale fra 2005 mellem golfklubberne og Miljøministeriet om at mindske pesticidforbruget er droppet. Det er et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og det Radikale Venstre i dag blevet enige om.

Golfklubberne breder sig over 11.000 hektar og brugte i 2009 2,5 tons pesticider. Den frivillige aftale gik ud på, at golfklubberne skulle nedbringe forbruget til 0,1 kg aktivstof pr. hektar. I 2009 brugte klubberne i gennemsnit 0,24 kg aktivstof pr. hektar.

Golfsporten er blevet særdeles populær, men klubbernes forbrug af pesticider skal minimeres. Med den nye aftale skåner vi både mennesker og miljø, og den er et vigtigt skridt på vejen til, at vi i fremtiden skal have golfbaner helt uden brug af pesticider, siger miljøminister Karen Ellemann.

Mindre giftige sprøjtemidler
Den nye aftale går ud på at begrænse brugen af pesticider mest muligt. Ikke bare i tons, men også i giftighed. Det skal ske ved hjælp af et pointsystem baseret på de enkelte pesticiders sundheds- og miljømæssige egenskaber. På langt sigt er de politiske partier enige om, at brugen af pesticider helt skal udfaset i takt med, at der udvikles flere erfaringer med sprøjtefri pleje. Partierne har også aftalt, at det undersøges, hvordan golfklubberne kan informere medlemmerne om klubbens pesticidforbrug, så forbrugerne kan fortage et grønt valg.

Golfklubberne skal nu til kun at anvende de mest skånsomme pesticider. Det betyder måske lidt flere tusindfryd, men også et bedre miljø til glæde for både natur og mennesker. Nogle klubber i Danmark har allerede vist vejen og holder banerne helt uden brug af pesticider, og det er vores endelige mål, siger Karen Ellemann.

Frem til sommerferien gennemfører Miljøstyrelsen et analysearbejde, der fastlægger grundlaget for pointsystemet og det lavest mulige niveau for pesticidforbrug på golfbaner i samarbejde med eksterne eksperter og relevante interessenter. Grundlaget for de nye regler ventes derfor klar efter sommerferien 2011, og en bekendtgørelse vil kunne træde i kraft i november 2011.

Læs hele aftalen

Yderligere oplysninger:
Eyvind Vesselbo (V) tlf. 33 37 45 55
Tage Leegaard (K) tlf. 33 37 42 98
Jørn Dohrmann (DF) tlf.  33 37 51 09
Per Husted (S) tlf. 33 37 40 95
Trine Pertou Mach (SF) tlf. 33 37 44 21
Johs. Poulsen (R) tlf. 33 37 47 13