Ministeriet for Børn og Undervisning

Flere unge på vej i Europa

Pressemeddelelse   •   Sep 16, 2010 11:09 CEST

Europa-Kommissionens initiativ ”Unge på vej” skal styrke unges muligheder for uddannelse og job. Danmark er allerede godt i gang.

Europa-Kommissionen har offentliggjort flagskibsinitiativet ”Unge på vej”.

Med udspillet giver kommissionen sit bud på, hvordan EU-medlemslandene kan styrke indsatsen for studie- og praktikophold i udlandet, reducere antallet af unge, der kun har en grundskoleuddannelse, øge antallet med en videregående uddannelse og styrke overgangen fra uddannelse til beskæftigelse.

Initiativet er en del af den nye EU-strategi for vækst og beskæftigelse frem til 2020, kaldet Europa 2020-strategien.

Flere skal gennemføre en uddannelse

Forslagene harmonerer godt med regeringens politik. Blandt andet vedtog Undervisningsministeriet allerede i 2009 en strategi for at få flere studerende til at tage meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet.

Siden 2006 har regeringen haft målsætninger om, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og flere skal have en videregående uddannelse. Begge målsætninger er med i Europa 2020-strategien og ”Unge på vej”.

Danmark har også vedtaget to såkaldte ungepakker, der blandt andet skal sikre, at der er praktikpladser nok til elever i de erhvervsrettede grunduddannelser.

”Unge på vej” indeholder endvidere forslag til initiativer på beskæftigelsesområdet. Disse handler om bedre overgange fra uddannelse til job for unge og bekæmpelse af den høje ungdomsarbejdsløshed i Europa.