Justitsministeriet

Flertal over midten skaber ny balance i rets- og udlændingepolitikken

Pressemeddelelse   •   Nov 15, 2011 16:08 CET

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er enige om en ny værdipolitisk kurs. Der skal være bedre balance i rets- og udlændingepolitikken. Partierne afsætter nye midler til formålet og varsler samtidig et opgør med tidligere symbolpolitiske tiltag.

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance vil fra 2012-2015 afsætte midler for at få en bedre balance i rets- og udlændingepolitikken. Aftalen indebærer blandt andet:

 

  • Sænkningen af den kriminelle lavalder blev gennemført stik imod alle anbefalinger. Derfor annulleres sænkningen af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, så den kriminelle lavalder hæves fra 14 til 15 år.

 

  • Aftaleparterne drøfter en revision af reglerne om familiesammenføring af børn, når den igangværende gennemgang af Danmarks internationale forpligtelser på udlændingeområdet er tilendebragt.

 

  • Aftaleparterne konstaterer, at regeringen vil tilbyde asylansøgere bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene efter 6 måneder. Der nedsættes et hurtigt arbejdende embedsmandsudvalg, som hurtigst muligt og med henblik på politisk beslutningstagen inden sommeren 2012 skal komme med konkrete anbefalinger til udformningen af den konkrete model for tilbuddet om udflytning fra asylcentrene.

 

  • Der afsættes midler til en mobil, fleksibel og efterretningsbaseret toldkontrol.

 

  • En række unødige overvågnings- og kontrolinitiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet begrænses og målrettes.

 

Opgør med symbolpolitikken

Aftalen indebærer også et opgør med en række af den tidligere regerings symbolpolitiske tiltag. Det drejer sig blandt andet om at annullere sænkningen af den kriminelle lavalder, at justere den omstridte knivlov og at ophæve aftalen om permanent toldkontrol. Tilbagerulningen af de tre tiltag vil spare statskassen næsten en halv milliard kroner fra 2012-2015.

 

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

 

Den forrige regering havde et ensidigt fokus på kontrol og skærpelser. Det har skabt en ubalance i rets- og udlændingepolitikken. Derfor jeg glad for, at vi har indgået en bred aftale, der udstikker en ny kurs. Vi ønsker et opgør med den ensidige symbolpolitik og afsætter i stedet penge til forebyggelse og til initiativer, der reelt vil styrke toldkontrollen og integrationen.

 

Se faktaark om rets- og udlændingeaftalen

 

Journalister kan kontakte presserådgiver Emil Melchior på 4037 6737 for yderligere information.