FREJA Transport & Logistics A/S

Flot resultat i 2015

Pressemeddelelse   •   Maj 04, 2016 10:00 CEST

Transport- og logistikvirksomheden FREJA Transport & Logistics A/S kommer ud med et flot resultat for 2015, hvor der er fremgang i alle nøgletal. Alle datterselskaber bidrager til den positive udvikling. FREJA har øget markedsandelen i 2015. Det er skabt dels gennem tæt dialog med kunderne, dels gennem et effektivt og velsmurt produktionsapparat. Trods en markant forbedret lønsomhed forudser Group CEO Jørgen Hansen et fortsat behov for kvalificeret ar-bejdskraft i fremtiden, som kan accelerere udviklingen yderligere med nye logistikløsninger.

FREJA koncernen fortsætter den positive udvikling i indtjeningen i 2015
FREJA Transport & Logistics A/S rapporterer om en vækst i omsætningen fra 2014 til 2015 på 7%. Den samlede omsætning i 2015 lander på i alt DKK 2,4 mia.

EBIT udgør DKK 44,3 mio. i 2015 mod DKK 31 mio. i 2014. Årets resultat før skat udgør DKK 44,8 mio. i 2015 mod DKK 23,4 mio. i 2014 – altså næsten en fordobling.

Koncernens egenkapital er vokset fra DKK 150,2 mio. i 2014 til DKK 183,8 mio. i 2015. Soliditetsgraden stiger fra 27% til 30% ultimo 2015. Altså en markant udvikling i alle finansielle nøgletal. Alle datterselskaber udvikler sig hele tiden positivt, men i 2015 har især Norge og Sverige haft fremgang i forhold til tidligere år.

FREJA erobrer markedsandele
Transportmarkedet er fortsat meget konjunkturfølsomt, så når FREJA fortsætter sin udvikling, skyldes det især, at der vindes markedsandele.

"Det er afgørende for os som transportudbyder at kunne differentiere os fra vores konkurrenter ved hver eneste dag at arbejde på at gøre det lidt bedre for vores kunder. Det sker gennem en tæt dialog, hvor vi lytter til kunden og dennes behov, så vi hele tiden tilbyder den service og kvalitet, som giver overblik og tryghed", udtaler Group CEO Jørgen Hansen.

Massive IT investeringer er et afgørende konkurrenceparameter
FREJA igangsætte i 2007 en omfattende modernisering af IT platformen. Siden da er der hvert år investeret massivt – for at tilsikre at FREJA hele tiden kan performe på det niveau som om-givelserne forventer. Moderne WEB- og flådestyringssystemer giver kunderne værdifulde værktøjer, som er værdiskabende for kunden.

Investeringernes effekt er meget synlig når udviklingen i medarbejderstaben sammenlignes med udviklingen i omsætningen. I de seneste 5 år er omsætningen steget med DKK 0,5 mia. eller 24%, mens antallet af medarbejdere i samme periode er steget fra 556 til 575 eller kun 3%.

"Det er med til at højne vores konkurrenceevne, at vi er i stand til at skabe denne vækst med færre lønkroner. Men jeg ser ikke, at vi er på vej til at outperforme den menneskelige ressource. Tværtimod forventer jeg, at vi får brug for flere videnressourcer i nær fremtid, som kan være med til at disrupte vores brancheløsninger. Udviklingen går stærkt i disse år, og det handler om at være på forkant – ellers reduceres konkurrenceevnen markant", slutter Jørgen Hansen. Et tilfredsstillende årsresultat for 2015, men der er fortsat fuld fart i forretningen FREJA.

I et dynamisk samspil mellem kunder, medarbejdere og højt specialiserede systemer leverer vi skræddersyede, fleksible og produktive transportløsninger til lands, til vands og i luften.