Social- og Integrationsministeriet

FNs børnekomité roser Danmark – men vi vil gøre det endnu bedre

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 06:42 CET

FN’s Børnekomité har netop fremsendt sin bedømmelse af Danmarks indsats i forhold til børn og unge. Danmark gør det godt, men det kan blive endnu bedre, lyder FNs samlede bedømmelse.

Danmark gør det generelt godt på børneområdet, men der steder, hvor det kan blive bedre. Det påpeger FNs børnekomité på baggrund af eksaminationen af Danmark, der foregik den 24. januar 2011. FN eksaminerer løbende de lande, som har ratificeret konventionen, og i år var det Danmarks tur.

FNs Børnekomité anbefaler et øget fokus på, at børn bliver anbragt i plejefamilier frem for på institutioner, og det skridt har regeringen allerede taget med Barnets Reform, som netop er trådt i kraft. I reformen lægges der vægt på, at børn har krav på nære og stabile relationer til omsorgsfulde voksne, og derfor skal plejefamilier prioriteres højt, når et barn skal anbringes uden for hjemmet.

Komitéen udtrykker bekymring over det høje antal af anbragte børn og unge uden for hjemmet og efterlyser et endnu større fokus på forebyggelse af anbringelser. I Barnets Reform, som netop er trådt i kraft lægges der vægt på at Samtidig roser komitéen regeringens indsats med Barnets Reform, som samlet set styrker børns rettigheder og giver utryk for, at Barnets Reform er et godt eksempel for andre lande.

Socialminister Benedikte Kiær: 
”Det er vigtigt, at vi har en instans i FN systemet, der følger medlems-landenes indsats over for børn og unge. Vi gør det rigtig godt i Danmark, men der er selvfølgelig stadig steder, hvor vi kan blive endnu. Nu vil vi nærlæse komiteens anbefalinger og tage initiativ til en dialog med organisationerne på området, om hvordan vi i fællesskab kan følge op på anbefalingerne og gøre det endnu bedre i forhold til at udbrede kendskabet til konventionen i Danmark og sikre børns rettigheder.”

Ministeren hæfter sig ved, at komiteen har lagt vægt på, at børn og unge grundlæggende har det godt i Danmark. Blandt andet roser komitéen Barnets Reform, som styrker børn og unges rettigheder og sikrer, at barnets interesser varetages. Barnets Reform trådte i kraft den 1. januar 2011.


Yderligere oplysninger:
Sarah-Christine Franzmann, fuldmægtig, tlf. 33 95 55 56 

Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01