FOA

FOA: Et magert forlig

Pressemeddelelse   •   Feb 21, 2011 21:48 CET

"Forliget er magert - og det er blevet til i en krisetid," mener Dennis Kristensen

"Det bedste, man kan sige om forliget, er næsten, at der kom et forlig. Og så skal man hæfte sig ved, at der i overenskomstens andet år kommer større lønforhøjelser, end de fleste har ventet. Vi erkender blankt, at vi ikke kan sikre reallønnen i 2011, men det kan vi efter alt at dømme i 2012," siger Dennis Kristensen.

Han hæfter sig især ved, at der er omkring én procent mere i det kommunale forlig sammenlignet med det statslige.

FOA har ved overenskomstforhandlingerne lagt særlig vægt på et ligeløns-projekt, som bl.a. kunne tilgodese de kommunale pædagoggrupper. FOA har også lagt vægt på, at overenskomsterne indeholdt en særlig lavtlønsprofil, så de laveste løntrin fik relativt mest. Og så har FOA lagt vægt på tryghedsløsninger, der kan hjæpe fyrede kommunale ansatte videre - f.eks. i form af jobbanker og kompetenceprojekter.

Men ingen af de tre krav er slået fuldt igennem i forliget.

"Vi ved godt, at der ikke er mange midler at forhandle om - og man kan heller ikke sige andet end at fagbevægelsen udviser et solidt samfundshensyn med denne aftale - men det er alligevel særdeles bemærkelsesværdigt, så iskoldt KL har optrådt, når det gælder trygheden for kommunernes egne fyrede medarbejdere. I en situation hvor kommunerne selv kraftigt opjusterer forventningerne til antallet af fyrede medarbejdere, så er det sigende, så oldnordisk KL har optrådt. Forliget indeholder nogle hensigtserklæringer og en pulje på 80 millioner kroner over de næste to år, der blandt andet skal anvendes til kompetenceudvikling. Kommunernes ligegyldighed over for fyrede medarbejdere er desværre udtryk for arbejdsgiverholdninger fra en fjern fortid," siger Dennis Kristensen.

Han peger også på, at lavtlønsprofilen i forliget er til at overse. I forvejen havde KTO reduceret ambitionerne om et lavtlønsværn. Det bliver nu kun LO-organisationerne, der får muligheden for at hæve de laveste løntrin ekstraordinært, men også det bliver kun i beskedent omfang.

Pædagoggruppen tilgodeses i forliget med cirka 19 millioner kroner på landsplan. Her er der i forhandlingernes sidste fase kommet lidt flere penge på bordet.

"Forliget kan aldrig blive et ønskeforlig. Dertil er økonomien for trængt. Arbejdsgiverne har været ekstraordinært stejle og har haft nej-hatten på til allersidste minut - også i forhold til de blødere krav, som slet ikke vælter økonomien. Jeg kan kun undre mig over denne attitude," siger Dennis Kristensen.

Dennis Kristensen tilføjer, at det nu er FOAs medlemmer, der afgør om forliget er godt nok, så der skal stemmes ja til det  - eller om der skal stemmes nej ved den kommende urafstemning.

Flere kommentarer

Forbundsformand Dennis Kristensen, telefon: 40184281