Copenhagen Business School

Fødselsdag, føsda’ og føslsda’

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2011 06:49 CET

Forskningsprojekt skal udvikle intelligente høreapparater, der kan skelne ord og personer fra hinanden

Høreapparater, der kan skelne ord og personer fra hinanden
Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi har fået bevilget 1,5 mio. kr. fra Carlsbergfondet til et treårigt forskningsprojekt med titlen ”Byggestene i Dansk Talesprog – leksikalsk og kognitivt”. 
Også branchen for telekommunikation har tilbudt sin ekspertise til udviklingen. På den måde kan teknologien meget vel også skabe nye muligheder inden for mobiltelefoner. 

En teknologisk innovation
Vi har efterhånden alle sammen vænnet os til at skrive en sms med stavekontrol. Vi har også alle sammen en ide om, hvad ”ikke engang” betyder, på trods af at vi udtaler det ”ingengang”. Det er på denne baggrund at Lektor Peter Juel Henrichsen har indledt et projekt om at udvikle en teknologi, der kan løse de nuværende problemer i produktionen af høreapparater.- Der er i øjeblikket det, man kalder `cocktailsituationen´. Høreapparatet kender ikke forskellen mellem ord og deres udtale. Det fører til, at alle taler i munden på hinanden, siger Peter Juel Henrichsen.
Ideen består altså i at skabe et mere intelligent høreapparat, som kan skelne mellem de forskellige ord og hvem der taler.- Vores hjerne arbejder med en forforståelse af de lyde, vi hører. Tag for eksempel ordet ´fødselsdag´. I praksis udtales det jo aldrig, som det staves. Nogle siger måske ´føsda’ og andre siger ´føslsda’, men vi har alle en ide om betydningen. Så vores inspirationskilde til forskningen er vores hjerne, siger han.En praktisk udfordring
Projektet er i første omgang et teoretisk forskningsprojekt, der kan fungere som ”state of the art” artikler til videre forskning. Hidtil har udfordringen nemlig bestået i at få apparaterne til at fungere i praksis.- Vi har sådan set udviklet både teorien og teknologien, udfordringen er bare at få det til at fungere, så ordene genkendes samtidig med at de siges. Vores ideer har vakt stor interesse, og i løbet af projekttiden håber vi på at kunne lægge grunden til et nyt højteknologisk samarbejde med danske industripartnere og universiteter.Blandt projektets medarbejdere er post.doc. Jan Heegård Petersen, som er ny på CBS.Kontaktperson: Peter Juel Henrichsen, pjh.isv@cbs.dk, tlf: 3815 3153