Ministeriet for Børn og Undervisning

Følgegruppe skal følge implementeringen af Ungepakke II

Pressemeddelelse   •   Okt 06, 2010 09:20 CEST

Regeringen vil etablere en følgegruppe bestående af parter og interessenter, der skal følge implementeringen af de kommunerettede initiativer i Ungepakke II tæt. Blandt initiativerne er uddannelsesparathedsvurdering og kravet om, at alle unge 15-17-årige skal være i gang.

Regeringen nedsætter nu en følgegruppe bestående af KL, Undervisningsministeriet, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Landsorganisationen i Danmark (LO), Danske Erhvervsskoler – Lederne, Rektorforeningen, Lederforsamlingen for Ungdommens Uddannelsesvejledning og SOSU-lederne.

Gruppen skal følge tæt med i implementeringen af de kommunerettede initiativer i Ungepakke II.

Det betyder blandt andet, at gruppen skal understøtte en erfaringsudveksling om for eksempel håndteringen af uddannelsesparathedsvurderinger. Desuden skal gruppen medvirke til at fremme dialogen mellem de mange forskellige parter og interessenter.

Følgegruppen vil blive en referencegruppe for den evaluering af Ungepakke II, der sættes i værk i 2010, og som løber frem til 2012.

Fakta om Ungepakke II

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 5. november 2009 en aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II). Aftalen indeholder en lang række initiativer, som skal bringe flere unge i job og uddannelse.

En væsentlig del af initiativerne skal gennemføres i kommunerne. For eksempel skal de unge vurderes, om de er uddannelsesparate, inden overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. For dem, som endnu ikke vurderes uddannelsesparate på dette tidspunkt, er kommunerne forpligtede til at stille relevante tilbud til rådighed, der kan medvirke til at gøre de unge mere uddannelsesparate.

Forslagene i Ungepakke II iværksættes og implementeres i løbet af 2010 og er alle i kraft fra januar 2011. 

Læs mere om ungepakke II

Kontakt

Steffen Jensen
Kontorchef
sj@uvm.dk
Tlf. 3392 5135

Kontakt

Mads Jensen
Pressechef
majen3@uvm.dk
Tlf. 3392 6329 / 2097 9938