SE

Første ansøgningsrunde til SE’s Vækstpulje åbner nu

Pressemeddelelse   •   Sep 17, 2014 07:00 CEST

SE ønsker at give tilbage til og videreudvikle det samfund, energi- og telekoncernen er en del af i hverdagen. Det er en central del af virksomhedens vision, som SE nu sætter ekstra stort fokus på, i form af SE´s Vækstpulje – og SE åbner nu for den første ansøgningsrunde nogensinde til den nye vækstpulje.

SE´s Vækstpulje er en pengepulje på i første omgang 15 mio. kroner. SE’s repræsentantskab tog beslutning om puljens etablering tilbage i april. I juni måned blev puljens bestyrelse valgt, og startkapitalen fastlagt.

”Med den nye bestyrelse for vækstpuljen på plads, er vi for alvor klar til at lette, og tage imod de første ansøgninger i vækstpuljens historie. Vi er et godt blandet hold fra alle egne og kanter af SE’s forsyningsområde, og det ser jeg som en styrke. Særligt når det gælder bestyrelsens kommende opgave med at uddele støttekronerne til udvalgte formål. Vores brede fordeling på geografi, alder og erhvervsmæssig baggrund giver grobund for fornuftig dialog og velbegrundede valg ”, fortæller bestyrelsesformand for SE´s Vækstpulje Peter Jørgensen, Sønderborg.

Bestyrelsens 14 medlemmer skal fremover vurdere og beslutte, hvilke gode projekter og aktiviteter som egner sig til, og fortjener et bidrag fra vækstpuljen.

Sponsorater og vækstpulje er skarpt adskilt

Et bredt spektrum af gode projekter og aktiviteter ligger inden for de formål, som vækstpuljen kan støtte. Fra nye eller særligt innovative virksomheder, der kan skabe nye ideer og arbejdspladser, til forskellige initiativer i det lokale idræts- og kulturliv. Også forsknings- og formidlingsprojekter til bevarelse og udvikling af erhvervs- og kulturlivet i området kan støttes. Endelig falder uddannelsesinitiativer og andre almenvelgørende formål også inden for rammerne af den nye vækstpulje.

Derimod kan blandt andet religiøse eller politiske formål ikke tilgodeses, og kommercielle sponsorater vil stadig ligge som en marketingaktivitet i SE-koncernen.

SE har igennem de seneste år oplevet en stigende interesse for støtte til adskillige formål. Det er med det afsæt, SE’s Vækstpulje blev etableret, formand for bestyrelsen i SYD ENERGI a.m.b.a. Jens Bahne Jørgensen fortæller:

”Vi ved, behovet er der. SE har gennem årene støttet en lang række formål i regionen, men vi oplever i disse år en markant stigning i mængden af ansøgninger om økonomisk støtte fra SE til diverse formål. Det er blandt andet for at få en mere struktureret tilgang til de mange ansøgninger, at vi har etableret vækstpuljen, og jeg glæder mig over det store engagement i den nye bestyrelse for SE’s Vækstpulje. Det lover godt for fremtiden”.

Vækstpuljens ansøgningsvilkår

Ansøgninger til SE’s vækstpulje kan komme fra både virksomheder, projekter, foreninger og enkeltpersoner m. fl.

Fristen for ansøgninger til vækstpuljens første runde er 1. november 2014, og ansøgerne kan forvente en tilbagemelding på deres ansøgning i december måned 2014.

Skal dit projekt støttes via vækstpuljens første uddeling, så er det nu du skal til tasterne og sende din ansøgning.

Når fristen er passeret den 1. november, begynder bestyrelsen for SE’s vækstpulje gennemgangen af alle indkomne ansøgninger.

Besøg SE Vækstpulje for den fulde historie og ansøgningsformular. Her kan du også møde vækstpuljens bestyrelse, og sikre at din ansøgning udfyldes og indsendes korrekt.

For yderligere information:

Steen Thomsen, koncernsupportchef SE, mobil 22 28 37 48, steen@se.dk

Mette Husted, kommunikationspartner SE, mobil 40 73 04 18, mehu@se.dk

SE’s Vækstpulje:

  • Bestyrelsen består af 1 medlem fra hver af SE´s 12 valgkredse, samt formand og næstformand for bestyrelsen i SYD ENERGI a.m.b.a. bestyrelse. Bestyrelsen tæller samlet 14 medlemmer.

  • Puljens startkapital er på 15 mio. kroner, og det er vedtaget at en enkelt ansøgning højst kan modtage 15 % af puljens kapital.

  • SE’s Vækstpulje kan ansøges tre gange årligt. Se SE Vækstpulje for yderligere information om ansøgningsfrister.

  • Puljens kapital besluttes for et år ad gangen af SE´s 320 repræsentantskabsmedlemmer.

  • Startkapitalen i SE´s Vækstpulje kommer i første omgang fra midler, der allerede er hensat i SE´s regnskab til støtte af forskellige projekter.

Bestyrelse SE Vækstpulje:

Peter Jørgensen, formand SE Vækstpulje – Sønderborg – valgkreds 9

Per Michaelis Holm, næstformand SE Vækstpulje – Bramming – valgkreds 3

Lotte Larsen – Hemmet – valgkreds 1

Egon Jørgensen – Oksbøl – valgkreds 2

Rasmus Sømod – Årre – valgkreds 4

Karsten Degnbol – Bramming – valgkreds 5

Bente B. Langeberg – Haderslev – valgkreds 6

Flemming Thrane – Rømø – valgkreds 7

Henrik Søgaard – Kruså – valgkreds 8

Nina Frederiksen – Sønderborg – valgkreds 10

Per Fomsgaard Larsen – Marstal – valgkreds 11

Hans Cordius – Vejle – valgkreds 12


SE er en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektivisering, fiberbredbånd og kabel-tv til vores over 650.000 kunder. SE-koncernen har sine rødder i Syddanmark, men vores ca. 1.200 medarbejdere arbejder fra forskellige lokationer i hele Danmark. Vi stræber hver dag efter at styrke vores forretning, uanset hvor mulighederne måtte opstå.

SE er et andelsselskab, som gør en dyd ud af at geninvestere vores overskud i det samfund, som vi er en del af. Vores ambition er at blive den mest værdiskabende aktør i den danske energi- og telesektor, og vi kæmper for at bidrage til et bæredygtigt vidensamfund. Vi har bl.a. investeret massivt i lynhurtigt fiberbredbånd til Syd- og Sønderjylland samt et topmoderne el-net. SE er en de aktører i Danmark, der realiserer flest energibesparelser, og sammen med PFA Pension er vi Danmarks største operatør af landbaserede vindmøller.

SE vil være udfordreren, der stiller sig på kunderens side i kampen for bedre kundeservice, stærkere produkter og konkurrencedygtige priser. Vores engagement tager afsæt i værdierne åbenhed, nærhed, mod og bæredygtighed. Vores virksomhedskultur bryder med vanetænkning, og vi er faste i troen på, at vi kan påvirke de markeder, som SE befinder sig i, og at vi kan medvirke til at trække samfundet i positiv retning.

Læs meget mere om SE på www.se.dk