FOA

Første kommunale overenskomst: Kommuner opgiver arbejdstidskrav

Pressemeddelelse   •   Feb 17, 2011 10:11 CET

FOA og KL har i dag indgået de første del-forlig på det kommunale område ved overenskomstforhandlingerne 2011.

Forligene udmønter dels den ramme på 0,3 procent om året, som KTO og KL er enige om skal afsættes til organisationerne. Og så er der indgået overenskomster for FOAs faggrupper på social- og sundhedsområdet, hvor overenskomsten regulerer løn- og ansættelsesforholdene for mere end 100.000 ansatte i kommunerne.

For alle del-forligene gælder, at de bortfalder, hvis KTO og KL ikke når et resultat i de forhandlinger, der bl.a. regulerer de generelle lønstigninger.

"Jeg havde gerne set rammen til organisationerne større, men jeg synes, vi er kommet godt igennem på flere områder, hvor vi nu får klare forbedringer," siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Det er i det nye del-forlig aftalt, at aften- og nattearbejde nu også skal være pensionsgivende. På social- og sundhedsområdet omfattes alle ansatte nu af reglerne om frit valg mellem løn og pension. Der iværksættes på FOAs foranledning et stort projekt om velfærdsledelse. Og så er der enighed om en særlig ekstra pulje til FOAs forskellige pædagoggrupper, der tilgodeses ekstraordinært. Lønkommissionen dokumenterede sidste år, at pædagoger er den gruppe, som mest markant mærker den kønsbestemte uligeløn på lønsedlen.

Der er ikke afsat penge til lokal løn-dannelse. Oprindeligt har midler til Ny Løn og lokal løn-dannelse været et hovedkrav for arbejdsgiverne. Men til denne overenskomstforhandling har arbejdsgiverne ændret strategi og har ikke krævet penge afsat.

"Til gengæld har vi bibeholdt de aftaler, som tidligere har været gældende for lokal løn-dannelse. Det drejer sig bl.a. om den såkaldte udmøntningsgaranti og den såkaldte gennemsnitslønsgaranti. Selvom der ikke er noget at udmønte denne gang, så har vi nu en indbygget sikkerhed for, at vi kan vende tilbage til det system, som KL nu har ønsket at forlade", siger Dennis Kristensen.

Han hæfter sig også ved, at KL - i lighed med FOAs forlig med Danske Regioner - har opgivet sine krav til arbejdstiden, hvor der har været krav om at arbejde mere, om mere fleksibel arbejdstid og om der ikke skulle være overtidsbetaling for en del af eventuelt overarbejde.

"Det er positivt, at der nu er ro på området, som er blevet til en politisk kastebold. Vi har til gengæld lavet en formulering om, at vi skal arbejde frem mod mindre deltidsarbejde. Det er begge parter glade for. Vi har stadig medlemmer, der gerne vil gå op i tid. Her bliver mulighederne nu lidt bedre," siger Dennis Kristensen.

Han forventer også, at FOAs pædagoger får et ekstraordinært lønløft. Det sker dels ved, at KTO efter alt at dømme skævdeler en mindre pulje til pædagoger, dels ved at FOA får indhentet et efterslæb fra 2008 og dels ved at FOA selv laver en lille skævdeling til fordel for især dagplejepædagoger. I sommers viste Lønkommissionens rapport, at pædagogerne var den faggruppe, der led mest under den manglende ligeløn på arbejdsmarkedet.

FOAs sektorformand Karen Stæhr, der har forhandlet overenskomsten for de 100.000 ansatte i sosu-sektoren siger, hun er godt tilfreds med resultatet:

"Der har ikke været særligt mange midler at gøre godt med. Men det er vigtigt, at der nu er ro om arbejdstiden, og arbejdsgiverne har opgivet alle krav. Jeg er også godt tilfreds med, at vi nu får slået hul på pensionen af vores tillæg. For aften- og nattevagter udgør tillæg en afgørende del af lønnen, og med tiden bør den være fuldt pensionsgivende," siger Karen Stæhr.

 

Flere kommentarer

Forbundsformand Dennis Kristensen, telefon: 40184281

Flere kommentarer

Sektorformand Karen Stæhr, telefon: 3063 7310