Region Syddanmark

Første spadestik: Center for Rehabilitering og Specialrådgivning samles på én adresse

Pressemeddelelse   •   Okt 01, 2010 09:17 CEST

Centerchef Bent Kjær byder velkommen og herefter tager regionsrådsformand Carl Holst (V) det første spadestik.

Center for Rehabilitering og Specialrådgivning blev dannet i 2006 ved sammenlægning af Fyns Amts Tale-Høreinstitut, Synsrådgivningen og Hjælpemiddelrådgivningen. De to sidstnævnte funktioner er i dag beliggende på Heden 7-9 i Odense, mens tale- og høre-afdelingerne har til huse i lejede lokaler på Rytterkasernen i Odense, hvor der siden 2002 har været mærkbar mangel på lokaler. Opdeling på to adresser gør driften af centret besværlig og hæmmer samarbejdet på tværs af de fire afdelinger.

Derfor har regionsrådet bevilget 33 mio. kr. til en tilbygning på Heden 7, så hele institutionen kan samles der. Tilbygningen og de nødvendige bygningsændringer i den eksisterende fløj forventes klar til ibrugtagning i begyndelsen af september 2011.

Tilbygningen bliver på ca. 1600 m2. De nye kvadratmetre indrettes med stor vægt på tilgængelighedskravene for mennesker med syns-, høre-, tale- eller bevægeproblemer.

Arrangementet finder sted mandag den 4. oktober, kl. 10.30 på Heden 7, 5000 Odense.

Pressen er velkommen til at deltage.

Fakta om CRS
Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (også kaldet CRS) er et regionalt videns- og kompetencecenter, som i samarbejde med kommunerne skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelser på tale-, høre-, syns- og mobilitetsområdet. CRS skal i samarbejde med brugerne bidrage til, at den enkelte i videst muligt omfang kan leve et aktivt liv og deltage i samfundslivet.

Yderligere oplysninger fås hos:
Centerchef Bent Kjær, mobil 29 49 03 00