Sundhedsstyrelsen

Fokus på sårbare patienter

Pressemeddelelse   •   Feb 14, 2011 08:42 CET

De praktiserende lægers opfattelse af sårbare patienter med perspektiver på social ulighed er blevet kortlagt af Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Undersøgelsen ”Arbejdet med sårbare patienter og perspektiver på social ulighed i almen praksis” er baseret på fokusgruppeinterview og giver et billede af de praktiserende lægers tilgang til social ulighed. Kortlægningen omfatter desuden lægernes erfaringer med patientgruppen og giver bud på faktorer, der kan hjælpe sårbare patienter.

Sundhedsstyrelsen har et særligt fokus på forhold, der kan mindske den sociale ulighed i sundhed. Den praktiserende læge er i denne sammenhæng en vigtig aktør med sin tætte kontakt til befolkningen og som gatekeeper til det øvrige sundhedsvæsen. Kortlægningen af sårbare patienter i almen praksis er det første skridt i Sundhedsstyrelsens arbejde med social ulighed i almen praksis.

Rapport: Arbejdet med sårbare patienter og perspektiver på social ulighed i almen praksis