Ministeriet for Børn og Undervisning

Folkeskoler har planlagt flere timer end påkrævet

Pressemeddelelse   •   Sep 20, 2010 10:52 CEST

I perioden 2007-2010 har landets folkeskoler samlet set planlagt flere undervisningstimer til eleverne, end reglerne om minimumstimetal kræver.

Den seneste opgørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal viser forbedringer. Samlet set har folkeskolerne planlagt at tilbyde flere timer til eleverne, end de er forpligtet til.

Eleverne skulle i perioden 2007-2010 fra 1. til 9. klasse som minimum have 6.900 timer. Skolerne planlagde i gennemsnit at give eleverne 7.599 timer – altså 699 timer mere end påkrævet.

God indstilling

Kun to skoler har planlagt med et timetal, der ligger under det samlede minimumstimetal.

Undervisningsminister Tina Nedergaard siger:

”Det glæder mig, at skolerne planlægger skoleårene, så eleverne ikke blot får det antal timer, de som minimum har krav på, men rent faktisk flere timer, end reglerne om minimumstimetallet kræver. Det er præcis den indstilling, der skal til, hvis vi skal nå målsætningen om at skabe verdens bedste folkeskole.”

Stadig udfordringer med enkelte fag

Opgørelsen viser også, at skolerne stadig har en opgave i at få fordelingen af timetallene mellem de enkelte fag/fagblokke og klassetrin til at stemme. De seneste tal viser dog forbedringer, da der er færre elever, som ikke får minimumstimetallet i enkelte eller flere fag/fagblokke.

Læs mere i notatet Folkeskolens planlagte undervisningstimetal og bilagstabeller.

Find oplysninger om undervisningstimetallet, for eksempel fordelt på kommuneniveau i Databanken