Nordens velfærdscenter

Folkesundhedsarenaen ønsker at mindske forskelle i sundhed blandt nordboerne

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2016 15:00 CET

Psykisk sundhed, cannabis, tobak og ændrede drikkevaner var temaet, da den nye nordiske folkesundhedsarena holdt sit første møde den 17.-18. november i Helsingfors. Nordens Velfærdscenter fungerer som sekretariat for arenaen.

- Der er behov for et stærkere nordisk samarbejde for at forbedre folkesundheden i Norden. Selvom vi fra et globalt perspektiv har en god folkesundhed er sundhedsforskellene mellem nordboerne stadig store, fortæller virksomhedsleder Nina Rehn-Mendoza.

Arenaens opgave er blandt andet at foreslå folkesundhedsprojekter til det Nordiske Ministerråds Embedsmandskomité for social- og sundhedsspørgsmål. Et af de første projekter, som starter i begyndelsen af næste år, handler om tobak og mere specifikt rygeafvænning, røgfri steder og smagsstoffer.

- De nordiske lande arbejder imod tobaksrygning og i den forbindelse blandt andet på at forbyde rygning på en række offentlige steder. I denne forbindelse vil vi gerne indsamle og dele vores glimrende nordiske erfaringer med dette arbejde. Derudover er der planer om at foretage en analyse af, hvilken betydning smagsstoffer har, når unge bruger snus og e-cigaretter, fortæller Rehn-Mendoza.

Styrke unges psykiske sundhed

På mødet besluttede arenaen sig for at foreslå tre andre projekter til embedsmandskomitéen . Projekterne handler om skoleelevers psykiske sundhed, spørgsmål om cannabis og ændrede drikkevaner.

Ifølge Rehn-Mendoza er der behov for mere viden om, hvordan børn og unge styrker deres psykiske sundhed i Norden.

- Et af problemerne er, at spørgeskemaer om skoleelevers psykiske sundhed mangler spørgsmål, der kan gøre rede for elevernes velbefindende. Vi skal udvikle et nyt nordisk værktøj til, hvordan man på bedst mulig vis måler den positive psykiske sundhed for at finde ud af, hvilke faktorer der styrker sundheden, forklarer Rehn-Mendoza.

I projektforslaget om cannabis pointeres behovet for information.

- De nordiske lande har forskellige politikker om euforiserende stoffer. Hvis vi skal kunne drage nytte af hinandens erfaringer skal ulighederne kortlægges. Vigtige spørgsmål er blandt andet, hvordan forbrugertendenserne ser ud, hvilken politik der føres i spørgsmål om cannabis og hvordan behandlingen af cannabisrelaterede problemer håndteres i de nordiske lande, siger Rehn-Mendoza.

Hvorfor drikker unge mindre og ældre mere?

Målet med det tredje projekt er blandt andet at undersøge sammenhængen mellem alkoholpolitikkerne og alkoholforbruget i Norden.

- Unges indtag af alkohol er faldende, mens de ældre aldersgrupper drikker mere i forhold til tidligere generationer. Formålet med projektet er at se nærmere på, hvorfor unge drikker mindre og om der f.eks. er en sammen hæng mellem unges faldende forbrug og en restriktiv politik. Derudover skal projektet undersøge, hvilken forbindelse der er mellem den øgede tilgængelighed af alkohol og det øgede forbrug blandt den ældre generation, siger Rehn-Mendoza.

Det Nordiske Ministerråd besluttede i april 2016 at etablere den nordiske folkesundhedsarena for årene 2016-2018. Beslutningen er baseret på anbefalinger i ministerrådets rapport ”Det fremtidige nordiske sundhedssamarbejde”. Arenaen består af eksperter inden for folkesundhed fra ministerierne i de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland.

Yderligere information: Virksomhedsleder og vicedirektør Nina Rehn-Mendoza, e-mail: nina.rehn-mendoza(at)nordicwelfare.org, tlf.: +46 73 535 80 92

Nordens Velfærdscenter, NVC, er en institution under Nordisk Ministerråd