BAYER A/S

Forårstid er også ukrudtstid

Pressemeddelelse   •   Maj 01, 2014 09:28 CEST

Ukrudtet kan ødelægge dine fliser på fortorve og terrassen
De fleste haveejere kan godt skrive under på, at ukrudt er irriterende. Det kan både være hårdt arbejde at holde ukrudtet nede, og det ser sjældent pænt ud. Men ud over at ukrudtet mellem fliserne ikke pynter, kan det på sigt ødelægge belægningen og gøre den usikker at færdes på. Faktisk skal et almindeligt fortov lægges om ca. 10 år tidligere end normalt, hvis der ikke foretages ukrudtkæmpelse (kilde: Skov & Landskab (FLS) og Miljøstyrelsen, 2002).

Ukrudtets rødder kan få fliserne til at ligge ujævnt. Derved kan der trænge vand ned til det bærende lag af stabilgrus under fliserne og få dem til at synke. På samme måde kan belægninger af perlesten, grus etc. også tage skade, hvis du ikke fjerner ukrudtet.

Der er altså god fornuft i at bekæmpe ukrudtet. Især de bredbladede ukrudtstyper som fx tidsel, mælkebøtte, fuglegræs, vejbred og ærenpris kan hurtigt tage overhånd, hvis de ikke tidligt begrænses i vækst og spredning. Drejer det sig om en enkeltstående plante, kan det gamle lugejern eller mælkebøttejernet varmt anbefales, men man skal være opmærksom på, at behandlingen ofte efterlader ituskårne rødder, der hurtigt kan danne nye klynger af ukrudt i haven.

Bekæmp ukrudtet på terrasse og flisegang optimalt
Der findes en række traditionelle metoder til bekæmpelse af ukrudt. Du kan fjerne det med hånden, med forskellige redskaber eller anvende en brænder. Det bedste resultat får du, hvis du kombinerer brugen af ukrudtsmidler med traditionelle metoder. Ukrudtsmidler er generelt den bedste og mest tidsbesparende måde til at vinde kampen over ukrudtet. 

Én gang ukrudtbekæmpelse – og så kan du nyde resten sommeren
Keeper L bekæmper både ukrudtet på terrasse, indkørsel og flisegang effektivt og holder det væk i lang tid, så du slipper for at skulle tænke mere på ukrudt resten af sommeren.  Keeper L har en god langtidsvirkende effekt og forhindrer nyt ukrudt i at spire frem i op til 4 måneder efter behandling.

Vind en gartner
Lige nu kører Keeper L en stor konkurrence, hvor du kan vinde en gartner til at hjælpe dig i haven – værdi 10.000 kr. Deltag i konkurrencen og få chancen for at nyde sommeren med hjælp fra en professionel gartner til at plante, slå, klippe, fælde eller hvad du måtte have behov for i din have. Deltag her: www.keeperL.dk.

Læs mere om Keeper L og få gode råd og tips om ukrudtbekæmpelse på Bayer Gardens hjemmeside www.bayergarden.dk

Fem gode råd før du anvender bekæmpelsesmidler:

  • Læs altid brugsanvisningen grundigt og vær opmærksom på advarselssætninger- og symboler.
  • Undgå overdosering - anvend kun de anbefalede mængder jf. doseringsanvisningerne.
  • Brug aldrig bekæmpelsesmidler i direkte solskin. Størst effekt opnås hhv. morgen og af­ten.
  • Husk at vaske sprøjter og andre redskaber både før og efter brug. Rester af andre bekæm­pelsesmidler eller snavs kan give en anden virkning end den ønskede.
  • Bland aldrig bekæmpelsesmidler, medmindre det står på brugsanvisningen.

Billedtekst:
Så lidt som muligt, så meget som nødvendigt!" Sæt en effektiv stopper for ukrudtet, før den grønne plage ødelægger terrasse og flisegange.


For yderligere information kontakt:

Borup Kemi I/S (distributør af Bayer Garden produkter i Danmark)
Bækgårdsvej 53
4140 Borup
Tlf. 57 56 00 20
kontakt@borupkemi.dk

Bayer er en international virksomhed med kernekompetencer inden for sundhed, ernæring og højteknologiske materialer. Vores produkter og serviceydelser har til formål at gavne mennesker og forbedre deres livskvalitet. Samtidig arbejder vi for at skabe værdi gennem innovation, vækst og en høj indtjeningsevne. I 2013 havde Bayer 113.200 ansatte og en omsætning på 40,2 mia. euro og investerede 3,2 mia. euro i forskning og udvikling, svarende til 8 % af koncernens omsætning. Bayer koncernen har forpligtet sig til at følge principperne om bæredygtig udvikling og til at agere som en social og etisk ansvarlig virksomhed. Derfor vægter vi økonomisk, miljømæssig og social ansvarlighed lige højt i vores virksomhedspolitik. Se www.bayer.dk for mere information.