Social- og Integrationsministeriet

Forældreansvarsloven skal tage mere hensyn til børn

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2011 14:05 CET

Familiestyrelsens evaluering af forældreansvarsloven viser, at der er brug for at tage mere hensyn til børnene. Det falder helt i tråd med social-og integrationsministerens ønske om at ændre loven, så der kommer større fokus på børnenes tarv frem for forældrenes behov.

Familiestyrelsen har netop evalueret forældreansvarsloven, der siden 2007 i højere grad skulle lade børn blive hørt ved skilsmisse og give mulighed for at dømme til fælles forældremyndighed.

Uenighed eller samarbejdsvanskeligheder er et grundvilkår for de forældre, der ender i systemet, og evalueringen viser da også, at det fælles ansvar for barnet kan være svært at tackle for forældrene. For nogle er samarbejdet svært, selvom forældreskabet er blevet mere ligestillet.

Der er dog sket en positiv udvikling, når det gælder om at inddrage børnenes perspektiv. Men evalueringen peger også på områder, hvor loven i endnu højere grad kunne varetage børnenes behov. Børnene giver selv udtryk for, at de ønsker medindflydelse og inddragelse.

Resultaterne i evalueringen falder helt i tråd med social- og integrationsminister Karen Hækkerups ønsker til at ændre loven, så den i højere grad tager hensyn til børnenes tarv.

Social – og integrationsminister, Karen Hækkerup:

”Loven skal i højere grad tage hensyn til børnenes behov. Det er ikke i orden, når et barn kommer i klemme mellem forældrene. Ingen børn bør blive kastebold i årelange stridigheder mellem voksne. Derfor vil jeg se på, hvor vi kan gøre det bedre for børnene.”

”Der bør desuden være en stopklods for, hvor mange gange man kan gå til domstolene. Højkonfliktsager udgør kun en lille del, men det er et stort problem og tragisk for de børn, der skal opleve det.”

Evalueringen sendes nu i høring.

Læs evalueringen af forældreansvarsloven

Læs bilag til evalueringen af forældreansvarslovenPressekontakt:
Helene Bøgvad, presseansvarlig, tlf. 33 92 47 49, mobil 40 70 69 01Se alle nyheder