Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Forbruger havde to ugers fortrydelsesret ved onlinekøb, selvom varen var betalt i butikken

Pressemeddelelse   •   Okt 28, 2010 10:39 CEST

Er en aftale om køb indgået via den erhvervsdrivendes hjemmeside, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret, uanset om forbrugeren efterfølgende afhenter og betaler varen på den erhvervsdrivendes forretningssted.

En forbruger bestilte et computerkabinet via den erhvervsdrivendes hjemmeside og afhentede og betalte varen hos den erhvervsdrivende tre dage senere. Dagen efter kontaktede forbrugeren den erhvervsdrivende, da han ønskede at returnere computerkabinettet i henhold til fjernsalgsreglernes 14 dages fortrydelsesret.

Den erhvervsdrivende afviste at tage imod varen under henvisning til, at forbrugeren i forbindelse med bestillingen af varen på hjemmesiden alene havde foretaget en reservation, hvorfor de 14 dages returret ved fjernsalg ikke gjaldt. Det fremgik endvidere tydeligt af den mail, som forbrugeren fik, at der alene var tale om en varereservation. Derudover havde forbrugeren haft mulighed for at undersøge kabinettet i forretningen, og varen var blevet afhentet og betalt i forretningen. Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, der straf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at fortryde sit køb af et computerkabinet på den erhvervsdrivendes hjemmeside.

Forbrugeren har oplyst, at han den 15. august 2009 via den erhvervsdrivendes hjemmeside bestilte et computerkabinet. Ved bestillingen på hjemmesiden klikkede han på rubrikken - afhentning i butik. Han afhentede sit kabinet i butikken den 17. august 2009 og betalte i butikken. Den 18. august 2009 kontaktede forbrugeren den erhvervsdrivende og oplyste over for den erhvervsdrivende, at han ønskede at fortryde sit køb. Forbrugeren har oplyst, at han troede, at der var tale om et fjernsalg, og at han derfor havde 14 dages fortrydelsesret.

Den erhvervsdrivende har afvist at tage computerkabinettet retur. Den erhvervsdrivende henviser til, at der ikke er tale om en ordrebekræftelse, men en varereservation, hvorved de 14 dages returret ved fjernsalg ikke gælder. Dertil kommer, at det tydeligt fremgår af den sendte mail til forbrugeren, at der kun er tale om en reservation. Desuden har forbrugeren haft mulighed for at undersøge kabinettet i butikken, og kabinettet er afhentet og betalt i butikken.

Det fremgår af sagens bilag, at forbrugeren har meddelt den erhvervsdrivende, at han ønskede at fortryde sit køb inden for 14 dage efter leveringen.

Der er tale om et fjernsalg, når en aftale om køb indgås ved brug af fjernkommunikation uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende mødes fysisk. Det er yderligere en betingelse, at aftalen indgås som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende (forbrugeraftalelovens § 4).

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at forbrugeren fortrød sit køb tre dage efter leveringen og meddelte dette til den erhvervsdrivende.

Tre nævnsmedlemmer mener, at forbrugeren har 14 dages fortrydelsesret, uanset forbrugeren efterfølgende afhenter varen i butikken, da købet er indgået via den erhvervsdrivendes hjemmeside. Forbrugeren er som følge heraf berettiget til at fortryde købet.

Medlemmerne har ved afgørelsen lagt vægt på, at bestillingen er indgået ved brug af fjernkommunikation – dvs. uden fysisk møde mellem parterne. Endvidere har den erhvervsdrivende indrettet sin hjemmeside med et system med henblik for fjernsalg. Flertallet har lagt vægt på, at der ved bestilling af varen er en indkøbskurv på den erhvervsdrivendes hjemmeside. Dertil kommer, at den erhvervsdrivendes e-mail til forbrugeren om, at der kun er tale om en reservation, først modtages efter handlen er gennemført.

På den baggrund finder medlemmerne, at der er tale om et fjernsalg, og den erhvervsdrivende har som følge heraf ikke været berettiget til at afvise forbrugerens fortrydelse af købet.

Et nævnsmedlem (to stemmer), mener at der ikke er indgået en bindende aftale. Dette nævnsmedlem mener derfor ikke, at forbrugeren har fortrydelsesret.

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallet, hvorefter forbrugeren er berettiget til at fortryde købet.” Den erhvervsdrivende blev endvidere pålagt at forrente forbrugerens krav og betale sagsomkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.