Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Forbrugerklagenævnet: Mangelfuld rådgivning ved køb af tv

Pressemeddelelse   •   Sep 13, 2010 09:29 CEST


Forbrugerne havde enten klaget over, at tv’et ikke kunne modtage digitalt tv via kabel-tv, eller at tv’et ikke kunne modtage de kanaler, der sendes i HD via kabel-tv – med mindre tv’et blev suppleret med en ekstern modtagerboks.

Flertallet bag Forbrugerklagenævnets afgørelser bestod af nævnsformanden samt to repræsentanter for forbrugerne. Mindretallet bestående af to repræsentanter for erhvervssiden var uenige i de afgørelser, hvor forbrugeren fik medhold, og stemte imod.

Forbrugerklagenævnet er et uafhængigt klagenævn. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fungerer som sekretariat for nævnet. Det vil sige, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser sagen og fremlægger den for nævnet. Afgørelsen træffes herefter af Forbrugerklagenævnet ved stemmeflertal.

Læs mere om afgørelserne samt konsekvenserne af disse

Pressekontakt: 29 24 70 60.