FDIM Holding ApS

Forbrugerne har stor værdi af reklamefinansierede tjenester på nettet

Pressemeddelelse   •   Okt 13, 2010 08:31 CEST

Den internationale konsulentvirksomhed McKinsey er blevet bedt af IAB, FDIMs internationale samarbejdsorganisation, om at tilvejebringe et faktuelt grundlag i debatten om afvejning mellem forbrugernes oplevelse af værdien af indhold på internettet finansieret af reklamer og de forstyrrelser forbrugeren oplever som følge heraf.

I dag finansieres en stor del af tjenester og indhold på nettet af reklamer. Dvs. brugerne oplever at få indhold stillet til rådighed gratis, men betaler indirekte ved eksponering af annoncer samt ved afgivelse af informationer om egen færden på nettet som igen bruges ifbm. annoncering.

McKinsey når bl.a. frem til at europæiske netbrugere i gennemsnit betaler €30 om måneden til deres udbydere af internet så de kan få adgang til nettet, mens gratis webtjenester vurderes til en værdi af €40 per online husholdning. Samtidig viser analysen at europæerne mener at gratis tjenester har større værdi end beskyttelse af privatlivets fred. Mens 70% af forbrugerne udtrykker bekymring for privatlivsfred på nettet sætter de værdien af gratis, reklamebaserede webtjenester højere end de ville være klar til at bruge for at blive beskyttet mod privatlivsforstyrrelser. Således estimeres forbrugernes betalingsvillighed for at undgå dette til omkring €10 om måneden per husholdning.

Analysen er den første af sin art og har til formål at vurdere hvor værdifuld online ydelser er for en internetbruger. Ydelser der i høj grad finansieres af reklamer og annoncering.

McKinsey opgør forbrugernes overskud som den værdi forbrugeren har af online tjenester minus de omkostninger der måtte være forbundet med brugen heraf. Omkostninger i forbindelse med online tjenester kunne være omkostninger forbundet med betalt indhold på nettet, den negative værdi af afbrydelser som følge af annoncering og reklamer mm.

Analysen viser at forbrugernes nytte og overskud ved online tjenester baseret på annoncering er stort. Og væsentligt større end de reklameindtægter som virksomhederne opnår ved at tilvejebringe disse services. Og endda markant højere end den negative værdi forbrugerne måtte tilskrive forstyrrelser forbundet med annoncering og privatlivsbeskyttelse.

Flertallet af brugere ser udfordringer med annoncering og privatlivsbeskyttelse. Men den værdi brugerne tilskriver brug af online tjenester – der er gratis som følge af annoncering – er seks gange højere end den værdi brugerne ville være villige til at bruge på at undgå disse ulemper

Forbrugeroverskuddet estimeres til €100mia. i 2010 for USA og Europa svarende til omkring €40 om måneden for hver husholdning.

Producenternes overskud estimeres til €20mia. Med andre ord opnår forbrugerne hovedparten – ca. 85% - af det totale overskud som følge af web tjenester.

Ifølge McKinsey er forbrugeroverskuddet forbløffende ensartet på tværs af landegrænser.

Andre centrale pointer fra analysen:
- 20% af alle brugere beslaglægger 60 procent af værdien fra webtjenester. De 80% genererer et betragteligt overskud
- Forstyrrelse som følge af pop-up og bannerreklamer samt privatlivsbeskyttelse er vigtige emner for mere end halvdelen af brugerne
- Overload af annoncering er en udfordring
- Når folk er bekymrede for for megen eksponering ift. annoncering er de også villige til at betale for at undgå det. Denne pris er estimeret til i alt €20mia. svarende til ca. €10 om måneden på husholdningsniveau
- For hver euro en internetbruger er villig til at bruge for at begrænse forstyrrelsen fra reklamer modtager de for €6 værdi i reklame-baserede nettjenester og ydelser

McKinseys analyse kan her læses i sin helhed