Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden indskærper forbud mod dørsalg

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2010 12:55 CET

En erhvervsdrivende må ikke i salgsøjemed tage personlig kontakt til en forbruger på bopælen eller andet sted, hvor der ikke er almindelig adgang. Dørsalg, som det kaldes, er med andre ord kun lovligt, når forbru-geren selv har anmodet om at få et besøg.

Derfor indskærper Forbrugerombudsmanden efter en række klager reglerne over for Din Fisk, der har kontaktet forbrugere på bopælen med henblik på at sælge fisk.

Din Fisk har meddelt, at det var en fejl, at forbrugerne var blevet kontaktet af virksomhedens sælgere. Din Fisk vil fremover sikre, at virksomheden ikke henvender sig til forbrugere, der ikke har anmodet om det.

Forbrugerombudsmanden har derfor besluttet at afslutte sagen med indskærpelsen af reglerne over for Din Fisk.

Erhvervsdrivende må ikke møde op på bopælen uden det er aftalt

I henhold til forbrugeraftalelovens § 6, stk. 1, må en erhvervsdrivende ikke uden forudgående anmodning rette personlig henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.

En overtrædelse af bestemmelsen kan straffes med bøde, jf. forbrugeraftalelovens § 29, stk. 1.

Læs mere om lovligheden af bl.a. dørsalg på www.forbrug.dk.

J.nr. 09/06013

For yderligere oplysninger, kontakt:

Sigurd Slot Jacobsen
Specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden
Tlf.: 32 66 90 51