Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden indskærper forbud mod uanmodede telefoniske henvendelser

Pressemeddelelse   •   Sep 01, 2010 09:18 CEST

Forbrugerombudsmanden har over for Viasat indskærpet reglerne i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven om uanmodede telefoniske henvendelser til forbrugere i markedsføringsøjemed.

En erhvervsdrivende må ikke rette telefonisk henvendelse til en forbruger i markedsføringsøjemed, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet herom, ligesom en erhvervsdrivende er forpligtet til at respektere en forbrugers tilbagekaldelse af et tidligere afgivet samtykke. Dette følger af § 6 i henholdsvis forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven.

Baggrunden for sagen var en række klager til Forbrugerombudsmanden fra forbrugere, der var blevet kontaktet telefonisk af sælgere fra Viasat på trods af, at forbrugerne over for de pågældende sælgere havde meddelt, at de ikke ønskede at modtage flere henvendelser fra selskabet.

Forbrugerombudsmanden rettede henvendelse til Viasat, som meddelte, at de ville tilsikre, at de pågældende forbrugere ikke ville blive kontaktet uanmodet af Viasat i fremtiden. Viasat ville endvidere over for deres sælgere indskærpe proceduren for registrering af kundernes anmodninger om ikke at blive kontaktet af Viasat i fremtiden, og Viasat ville løbende følge herpå.

Forbrugerombudsmanden besluttede på denne baggrund at afslutte sagen med en indskærpelse af reglerne over for Viasat.

Forbuddet mod uanmodede telefoniske henvendelser

Ifølge § 6 i forbrugeraftaleloven må en erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke uden forudgående anmodning herom rette personlig eller telefonisk henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.

Ifølge § 6, stk. 3, i markedsføringsloven må en erhvervsdrivende ikke rette telefonisk henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, hvis den pågældende over for den erhvervsdrivende har frabedt sig dette eller den pågældende er anført på CPR-registerets fortegnelse over personer, der har frabedt sig henvendelser, der sker i sådant markedsføringsøjemed (den såkaldte ”Robinsonliste”).

For yderligere oplysninger, kontakt:

Andreas Weidemann
Specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden
Tlf. 32 66 91 54