Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden indtræder i retssag om MPEG2

Pressemeddelelse   •   Jun 01, 2011 09:59 CEST

Sagen drejer sig om, hvorvidt sælgeren i januar 2008 vidste eller burde vide, at tv-signaler i en nærmere fremtid ville blive sendt i MPEG4-format, og at det tv-apparat, han var i færd med at sælge, derfor ikke ville kunne bruges til at modtage tv-signaler (DR, TV2, Ramasjang m.fl.) via egen antenne uden tilslutning af en ekstern modtageboks.

”Jeg er enig med Forbrugerklagenævnet i, at sælgeren havde pligt til at oplyse sin kunde om betydningen af overgangen til MPEG4”, siger forbrugerombudsmand Henrik Øe, og tilføjer:” Når man køber en vare hos en fagmand, har man  efter min mening krav på at få alle relevante oplysninger, der kan have betydning for beslutningen om at købe.”

Baggrund

Forbrugerklagenævnet afgjorde i 2010 en række sager, hvor forbrugere fra slutningen af 2007 til starten af 2009 havde købt tv med MPEG2-tunere uden at få oplyst, at tv-apparatet skulle suppleres med en ekstern modtageboks eller udskiftes med et andet tv-apparat, hvis forbrugerne inden for tv-apparatets normale levetid via egen antenne ønskede at se kanaler udsendt i MPEG4-standarden.

Nævnet fandt, at der i efteråret 2007 var så mange informationer om den forventede overgang til at sende i MPEG4-formatet, at sælgere i hvert fald fra december 2007 kendte eller burde kende til dette forhold, og at de også skulle give oplysningen til deres kunder, så kunderne kunne vælge, om de ville købe med det samme eller udskyde købet.

Dansk Erhverv var ikke enig i afgørelsen og stævnede på vegne af et af sine medlemmer en forbruger, for at få sagen prøvet ved retten.

Hvem kan sagen få betydning for?

Retssagen, der verserer ved Østre Landsret, kan få betydning for forbrugere, der ser tv via egen antenne, og som fra ca. december 2007 har købt tv med MPEG2-tunere uden at få oplysning om betydningen af, at tv-apparatet har MPEG2 tuner.

Det er dog en betingelse, at forbrugeren har klaget til sælgeren senest 2 år efter leveringen. En forbruger, der har købt et tv 20. januar 2008, skal derfor senest have reklameret 20. januar 2010.

Selvom der er reklameret inden for 2 års fristen, kan et evt. krav mistes både som følge af passivitet og ved forældelse.

Forældelse indtræder 3 år efter, at forbrugeren har fået tilstrækkelige oplysninger om tv-apparatet, der kan begrunde et krav mod sælgeren. Forældelse afværges ved at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet eller domstolene inden 3-års fristen, eller ved at indgå en aftale med sælgeren, hvor sælgeren – indtil videre - giver afkald på at gøre forældelse gældende.

Kravet kan efter omstændighederne fortabes ved passivitet, selvom 3 års fristen endnu ikke er udløbet.

J. nr. 10/07089

For yderligere information, kontakt

Tina Morell Nielsen
Chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden
Tlf. 32669027