Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden stævner EuroPark A/S

Pressemeddelelse   •   Okt 14, 2010 09:36 CEST

EuroPark A/S bliver nu stævnet for at opkræve uberettigede rykkergebyrer på parkeringsafgifter. Andre private parkeringsselskaber bør også rette ind, mener Forbrugerombudsmanden.

Højesteret har i en dom for nylig fastslået, at EuroPark A/S’ anbringelse af et girokort under vinduesviskeren på en bil ikke giver en sikkerhed for, at parkeringsafgiften er kommet frem til bilisten. Parkeringsselskabet kunne derfor i den konkrete sag ikke opkræve rykkergebyr på 100 kr. som følge af manglende betaling, uden forinden at have sendt en opkrævning på parkeringsafgiften med posten.

Med baggrund i denne dom har Forbrugerombudsmanden rettet henvendelse til EuroPark A/S for at høre, hvorledes selskabet fremover vil efterleve Højesterets afgørelse. EuroPark A/S har svaret, at selskabet fortsat vil opkræve et rykkergebyr på 100 kr. i det første brev til bilisten, men at det vil frafalde rykkergebyret, hvis bilisten gør indsigelse om, at han eller hun aldrig har modtaget girokortet.

Det er imidlertid Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et parkeringsselskab ikke automatisk kan pålægge et rykkergebyr på 100 kr. allerede i det første brev til bilisten. Pålæggelsen af et rykkergebyr for manglende betaling kræver efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der er sikkerhed for, at opkrævningen af parkeringsafgiften er kommet frem til bilisten, og det er ikke tilfældet, hvis girokortet blot er placeret under vinduesviskeren.

Europark A/S' fremgangsmåde er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med god markedsføringsskik, og da selskabet ikke har ønsket at ændre sin praksis, bliver det nu stævnet.

- Jeg er uforstående over for, at Europark ikke vil ændre sin opkrævningspraksis efter Højesterets dom. Dommen fastslår klart, at anbringelse af et girokort i vinduesviskeren ikke skaber sikkerhed for, at det er modtaget. Alligevel pålægger Europark alle et rykkergebyr på 100 kr. ved første påmindelsesbrev. Det er efter min mening i strid med god markedsføringsskik, idet selskabet ikke har sikkerhed for, at bilisten har modtaget girokortet og dermed har kendskab parkeringsafgiften. Det er heller ikke rimeligt, at folk selv skal være opmærksomme på at klage over et rykkergebyr, der i mange tilfælde kan være opkrævet med urette, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe, og fortsætter:

- Selskabet må efter min opfattelse ændre praksis, således at der først pålægges rykkergebyrer, hvis bilisten undlader at betale en opkrævning sendt til vedkommende. Det er vigtigt, at Europark på et ordentligt grundlag kan dokumentere, at bilisten har fået en opkrævning, inden der pålægges rykkergebyr for manglende betaling.

Forbrugerombudsmanden vil nu kontakte de øvrige private parkeringsselskaber for at bede dem om at følge denne fremgangsmåde.

Stævningen bliver indbragt for Sø- og Handelsretten i København.

Baggrund for sagen

Sagen udspringer af, at Højesteret den 4. marts 2010 afsagde dom i en sag anlagt af Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening som mandatar for EuroPark A/S mod FDM som mandatar for en forbruger. Højesteret udtalte i den forbindelse, at anbringelse af et girokort under vinduesviskeren på en bil ikke i sig selv indebærer, at påkravet i girokor-tet kan anses for at være kommet frem til forbrugeren, og at EuroPark A/S derfor ikke havde været berettiget til at fastholde det rykkergebyr, som man havde opkrævet hos forbrugeren.

J.nr. 08/03195

For yderligere oplysninger, kontakt:

Diane Svanholm Kvist,
Procedurefuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden
Tlf. 32 66 90 25