DI - Organisation for Erhvervslivet

Forfejlet kritik fra Trafikselskaberne

Pressemeddelelse   •   Feb 07, 2011 08:37 CET

Det er udtryk for en helt utidig indblanding, når Trafikselskaberne i Danmark lægger ansvaret for de igangværende - og overenskomststridige - kollektive arbejdsnedlæggelser i den kollektive trafik på arbejdsgiverne. Det siger DI i en kommentar til den pressemeddelelse, Trafikselskaberne har udsendt i dag.

- Langt de fleste lønmodtagere ved godt, hvordan vi løser uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Og de ved godt, at løsningen aldrig kan opnås gennem overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Det burde Trafikselskaberne også vide, siger viceadm. direktør Kim Graugaard, DI.

Han peger på, at indholdet i pressemeddelelsen samtidig er ukorrekt i forhold til de aktionerende chaufførers oplyste årsager til arbejdsnedlæggelserne.

- Vi kan konstatere, at der er blevet givet en lang række forskellige begrundelser for konflikterne i dag. Helt grundlæggende tager vi klart afstand fra, at en lille gruppe af lønmodtagerne forsøger at bruge overenskomststridige arbejdsnedlæggelser som våben til at påvirke den igangværende politiske debat - med ødelæggende konsekvenser for både virksomheder og deres kunder, siger Kim Graugaard.

I forhold til utilfredsheden omkring den lovpligtige chaufføruddannelse som årsag til de ulovlige kampskridt er det tilsvarende forfejlet at placere ansvaret hos arbejdsgiverne. Den danske model bygger på, at arbejdsmarkedets parter respekterer, at eventuelle uenigheder afgøres i det arbejdsretlige system, hvor Arbejdsretten træffer afgørelser i stridigheder mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Det gælder også tvisten om betalingsforpligtelsen i den lovpligtige EU chaufføruddannelse hvor Arbejdsretten allerede sidste år afsagde en klar dom, der siger at chaufførerne selv må betale udgifterne til efteruddannelsen.

- Nu har Arbejdsretten slået entydigt fast, at arbejdsgiverne ikke er forpligtet til at betale den udgift. Hvis man fra lønmodtagerside ønsker en anden retstilling end den, Arbejdsretten har fastslået, må man rejse kravet på legal vis ved overenskomstforhandlinger i 2012, siger DI's viceadm. direktør.

Det forlyder i dag i en række medier, at Trafikselskaberne skulle være indstillet på at betale omkostningerne til efteruddannelsen af buschaufførerne.

- Hvis Trafikselskaberne er indstillet på at yde en særskilt betaling, der kompenserer for de øgede udgifter til chaufføruddannelse, er det nyt for os. Men i så fald er de meget velkomne til at henvende sig til DI, i stedet for at bidrage til en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, siger Kim Graugaard, DI.