Social- og Integrationsministeriet

Formanden for Danske Handicaporganisationer valgt til FN’s handicapkomité

Pressemeddelelse   •   Sep 02, 2010 09:32 CEST

Formand for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad blev i går (1. september 2010) stemt ind som fælles nordisk medlem i FN’s handicapkomité.

FN’s handicapkomité er netop blevet udvidet med seks medlemmer og formanden for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad er valgt som ét af de nye medlemmer. Stig Langvad er fælles repræsentant for de nordiske lande. Han er valgt for en periode på 4 år. Afstemningen fandt sted under den tredje statspartssamling om FN’s handicapkonvention i New York.

Socialminister Benedikte Kiær siger: ”Jeg har et tæt samarbejde med Stig Langvad om en række handicappolitiske spørgsmål, og jeg er ikke i tvivl om, at Stig Langvads omfattende viden og erfaring vil bidrage positivt til komitéens fremtidige arbejde. At vi nu også har fået en dansk kandidat stemt ind i FN’s handicapkomité er med til at understrege, at Danmark lægger stor vægt på konventionen.”

Stig Langvad har siden 2000 været formand for Danske Handicaporganisationer, der er paraplyorganisationen for de 32 landsdækkende handicaporganisationer i Danmark. Siden 2002 har Stig Langvad været næstformand i Det Centrale Handicapråd. Han er med i hovedbestyrelsen i Dansk Handicap Forbund, og siden 2009 været medlem af forretningsudvalget i European Disability Forum.

Formand for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad: ”Jeg ser frem til udfordringen som medlem af komitéen, som med regeringens støtte nu er blevet muligt. Komitéen er efter valget blevet bredere geografisk repræsenteret og samtidig styrket handicapfagligt. Dermed får komitéen nu større mulighed for at indgå et tæt samarbejde med de øvrige FN medlemslande om implementeringen af konventionen.”

FN’s handicapkomité er nedsat i henhold til FN konventionen fra 2006 om rettigheder for personer med handicap, som trådte i kraft den 3. maj 2008. Komiteen overvåger deltagerstaternes gennemførelse af konventionen, som Danmark ratificerede den 24. juli 2009.