Erhvervs- og Vækstministeriet

Fornyelsesfonden gavner innovation og SMV'er

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2010 09:49 CET

Pengene går både til innovation og til at bringe nye produkter og services hurtigere ud på markedet. Siden fondens etablering i marts er 87,4 % af støttemidlerne – 175 mio. kr. – gået til virksomheder med færre end 50 ansatte.

Mange mindre danske virksomheder står på spring for at bidrage med nye løsninger, der kan afhjælpe verdens udfordringer inden for velfærd, klima og miljø. Ud af 111 ansøgninger har Fornyelsesfonden netop valgt at støtte 21 vidt forskellige projekter, som hver især rummer en løsning, der kan skabe arbejdspladser og vækst. De får nu en støtte på ca. 80 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

De små og mellemstore virksomheder i Danmark rummer et stort potentiale i forhold til innovation og fornyelse i dansk erhvervsliv. Derfor er der stor fokus på dem i regeringen i forhold til jobskabelse og styrket eksport. Fornyelsesfonden er et af vores nyeste redskaber til at sætte ind på det område, og jeg er meget tilfreds med at konstatere, at vi allerede i fondens første leveår er i fuld gang med at hjælpe rigtig mange mindre virksomheder i Danmark med at realisere deres potentiale.
Bestyrelsesformand Carsten Bjerg, CEO i Grundfos:

Fordi vi ved, mange lande kommer til at mangle hænder, rummer det globale marked for løsninger, der kan hjælpe os til at bevare en ordentlig velfærd, utvivlsomt et enormt vækstpotentiale. Det samme gør markedet for grønne løsninger inden for fx miljø og klima. Danmark har ideerne til at gøre noget ved problemerne. Derfor går Fornyelsesfonden ind og støtter, så de ideer bliver til produkter, der kan skabe øget vækst, beskæftigelse og eksport.
Ud af de 21 støttede ansøgninger er 11 såkaldte innovationsprojekter, der udvikler en ny løsning. De øvrige 10 er markedsmodningsprojekter – det vil sige projekter, der skal modne allerede færdige løsninger til salg på det globale marked.

Efter kun trekvart år har Fornyelsesfonden samlet modtaget 217 ansøgninger til fondens fem indsatsområder til en samlet sum på næsten 1,3 mia. kroner. I alt har Fonden i 2010 støttet 40 projekter med knap 200 mio. kroner.

Fornyelsesfonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt nye erhvervsmuligheder i hårdt ramte områder. Frem til 2012 skal fonden uddele 760 mio. kroner til projekter, som kan skabe vækst, beskæftigelse og eksport.

De 21 støttede projekter er:

Beslutningsstøtte til antibiotika-behandling, Treat Systems ApS, 1,5 mio. kr.
Borringia XXL Lift til hospitalspatienter, Borringa A/S, 1,5 mio. kr.
Bæredygtig fjernelse af offshore-anlæg, Semco Maritime Oil & Gas, 2,3 mio. kr.
Den Intelligente Arbejdsbeklædning, YOKE Interaction Design, 1,4 mio. kr.
Den Intelligente Klimaskærm, Esbensen Rådgivende Ingeniører, 256.000 kr.
Effektiv og miljøvenlig produktion af grøntsager, Jens Kristian Kjeldahl, 4,6 mio. kr.
Energieffektiv regulering af separationsprocesser, CORE A/S, 5,3 mio. kr.
Europæisk planteprotein med forøget biologisk værdi, Fermentationexperts A/S, 11,3 mio. kr.
Flow Troll, InVentilate, 4,1 mio. kr.
Genanvendelse af stenuld, Enviso Group A/S, 6,6 mio. kr.
Grønne Fiberflasker, EcoXpac A/S, 5,9 mio. kr.
Happy Rehab, PM2G, 510.000 kr.
Hjerte ePatch, DELTA, 10,6 mio. kr.
IABIS, Copenhagen Living Lab, 9,8 mio. kr.
Inimove Genoptræning, Inimove ApS, 1,5 mio. kr.
LER – Naturlig vandbehandling, AquaPri Denmark A/S, 460.000 kr.
Magic Bed, Magic Drive ApS, 6,6 mio. kr.
MultiLift til plejesektoren, HeCare System ApS, 2,1 mio. kr.
RAINBOWLight, Brother, Brother & Sons ApS, 570.000 kr.
UROX nat, Urologic ApS, 1,4 mio. kr.
Vakuumløfter til bagagehåndtering, Power Stow A/S, 1,1 mio. kr.

Læs mere om projekterne på www.fornyelsesfonden.dk/projekter

Faktaark om Fornyelsesfondens arbejde og tidligere støtte til projekter på www.fornyelsesfonden.dk/presse