Ingeniørhøjskolen i Århus

Forskere forudsiger epilepsianfald

Pressemeddelelse   •   Sep 14, 2010 11:28 CEST

Ved at måle udsving i hjertets rytme kan forskere nu med god sikkerhed forudsige et epileptisk anfald. Forskere fra Aarhus School of Engineering har i samarbejde med læger fra Århus Sygehus Neurologiske Afdeling og Epilepsihospitalet i Dianalund allerede gennemført de første testforsøg på mennesker, og resultaterne er lovende.

- Det er et vigtigt skridt i epilepsiforskningen, at vi har fundet en ny fysiologisk parameter, der kan forudsige et anfald. Vi kan se, at der sker en udjævning i hjertets rytme, som ikke følger åndedrættet, siger Jesper Jeppesen, som er leder af projektet.

Han har i de seneste 1½ år beskæftiget sig med at måle hjerterytmevariabilitet (HRV) på epilepsipatienter, og meget tyder på, at målingerne kan give pålidelige forudsigelser af epileptiske anfald.

Forskningen på området har hidtil primært fokuseret på at måle ændringer i hjernens elektriske aktivitet. Men den nye metode gør det langt mere realistisk at udvikle en trådløs epilepsialarm, som kan monteres risikofrit på mennesker.

”Det er meget mindre kompliceret at lave en trådløs sensor, der kan monteres på patientens hjerte, end det er at lave en sensor til hjernen, siger Jesper Jeppesen.  

Epilepsialarm giver livskvalitet

Metoden kommer især til at gavne den tredjedel af epileptikere, der er hårdest ramt af ukontrollerbare og uforudsigelige anfald.

- Anfaldenes uforudsigelighed er meget invaliderende for den enkelte patient. Det kan være direkte årsag til alvorlige fysiske skader og har store menneskelige omkostninger. Mange lever i konstant angst for det næste anfald eller oplever social stigmatisering, siger Per Sidenius, overlæge dr.med. ved Neurologisk afdeling, Århus Sygehus.

Når epileptikeren kan forudsige et anfald kan han eller hun forebygge det og måske helt forhindre, at det kommer med medicin.

- Det vil give patienterne langt mere tryghed og færre begrænsninger i hverdagen, siger Per Sidenius.

Forskerne vurderer, at der vil gå ca. 5-10 år, før de har en trådløs epilepsialarm klar. Først skal de teste metoden over længere tid på flere patienter med forskellige former for epilepsi.

Resultaterne af epilepsiprojektet vil i løbet af efteråret blive publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift, Technology and Healthcare

Flere oplysninger Epilepsiprojektet er et samarbejde mellem Aarhus School of Engineering, Århus Sygehus Neurologiske Afdeling og Epilepsihospitalet i Dianalund. Ved et epileptisk anfald kan man måle elektriske udladninger i hjernen med Elektroencefalografi (EEG). Ved at bruge Heart Rate Variability (HRV) til at estimere det autonome nervesystems aktivitetsniveau, kan forskere forudsige et epileptisk anfald.