Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Forskning skaber vækst

Pressemeddelelse   •   Okt 11, 2010 11:27 CEST

Fødevarer, energi og sundhed er styrkepositioner for dansk forskning og centrale områder for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Regeringen vil derfor i år fokusere over halvdelen af globaliseringsmidlerne på disse områder. Samtidig løftes grundforskningen og universiteternes basismidler.

I 2011 fordeles ca. 1,4 mia. kr. fra globaliseringspuljen. Regeringen lægger op til, at over 800 mio. kr. går direkte til forskning i områder, der både skaber vækst og understøtter vigtige samfundsmæssige prioriteringer.

– Vi ønsker derfor at prioritere globaliseringsmidlerne skarpt på tre områder, hvor vi har en international styrkeposition – fødevarer, sundhed og energiforskning. Her er der store vækstmuligheder, samtidig med, at det bidrager til at løse de udfordringer vi står over for inden for bl.a. energiforsyning og sundhed, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Tidligere er globaliseringsmidlerne blevet fordelt mellem 10 til 11 selvstændige strategiske forskningsområder. Den øgede fokusering er et led i regeringens vækstdagsorden.

Øget vidensoverførsel til erhvervslivet

For at udnytte forskningen optimalt, er det vigtigt, at den ny viden kommer hurtigt ud til virksomhederne. 158 mio. kr. af globaliseringsmidlerne er derfor afsat til bl.a. GTS-institutter, erhvervsPhD'er og innovationsmiljøer – alle eksisterende innovationsordninger, som både universiteterne og erhvervslivet sætter stor pris på.

– Langt hovedparten af de danske virksomheder er små eller mellemstore og har ikke ressourcerne til selv at bedrive forskning. Hvis de skal klare sig i en global konkurrence, skal vi styrke de ordninger, som hjælper især de små og mellemstore virksomheder til at få gavn af ny teknologi og viden, siger Charlotte Sahl-Madsen.

Fundamentet på universiteterne

Sidste væsentlige brik i regeringens udspil er flere penge til universiteternes økonomiske fundament – nemlig basismidler. Her afsætter regeringen 100 mio. kr. i 2011. Samtidig indføres en matchfond på 100 mio. kr. om året, som styrker universiteternes incitament til at tiltrække eksterne midler.

– Flere basismidler giver universiteter et bedre grundlag til at kunne planlægge langsigtet og videreføre mange af de igangværende tiltag f.eks. højere undervisningskvalitet, øget fokus på entreprenørskab og fortsat satsning på uddannelse af ph.d'er.

Endeligt fordeles der en mindre del af midlerne for 2012. Det drejer sig om 363 mio. kr til basismidler og grundforskning ud fra et ønske om at styrke universiteternes planlægningsmuligheder.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes gennem kommunikationschef Anders Frandsen på 3048 8450.