Region Hovedstaden

Forsøgspersoner med skuldersmerter søges

Pressemeddelelse   •   Okt 19, 2010 08:30 CEST

Virker en blokade i skulderen bedre, hvis den kombineres med øvelser?

Effekten af behandling med blokade til personer med skuldersmerter af ukendt årsag har en god effekt. Problemet er dog at smerterne ofte vender tilbage.

Parker Institutttet på Frederiksberg Hospital vil nu undersøge om en kombination af blokadebehandling og øvelsesterapi vil have en mere langvarig effekt hos patienter med skulderproblemer.

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden.

Vil du være forsøgsperson
Har du smerter i skulderen og har lyst til at deltage i forsøget kan du kontakte Parker Institutttet.

Uanset om du inkluderes i forsøget eller ej vil du modtage en injektionsbehandling, såfremt diagnostiseringen ved ultralydsundersøgelsen indikerer det.

Hvordan foregår forsøget
Forsøgspersonerne vil blive undersøgt med en ultralydsskanning for at se om de har fortykkelse af slimsæk eller senestrukturer i skulderleddet.

Forsøgspersonerne vil få 2 blokadebehandlinger efterfulgt af et 10 ugers træningsprogram, som bliver tilrettelagt så fleksibelt som det er muligt.

Efter injektionsbehandling vil forsøgsdeltagerne blive delt op i enten interventionsgruppe eller kontrolgruppe. I interventionsgruppen skal man træne den syge skulder, i kontrolgruppen trænes modsat skulder.

Hvor
Forsøget foregår på Ultralydslaboratoriet på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital. 
Projektet støttes økonomisk af the Oak Foundation, Danske fysioterapeuters forskning fond og Praksisfonden.

Tid
Hvis du deltager i forsøget skal du møde til 2 injektionsbehandlinger og efterfølgende skal du udfører et øvelsesprogram 3 gange om ugen i 10 uger. Den ene gang om ugen vil foregår på Frederiksberg Hospital under supervision af en fysioterapeut.

Honorar
Der ydes ikke honorar ved deltagelse i forsøget

Ved at deltage i forsøget kan du være med til at afklare om kombinationen af blokadebehandling og øvelser er mere effektiv i behandling af skuldersmerter sammenlignet isoleret blokadebehandling.

Kontakt
Er du interesseret i at deltage, eller høre mere om forsøget er du velkommen til at kontakte forsøgsansvarlig 
Karen Ellegaard
fysioterapeut, ph.d.
Parker Instituttet 
Frederiksberg Hospital
Karen.ellegaard@frh.regionh.dk
Tlf: 38 16 41 71