Udenrigsministeriet

Forstærket fokus på markedsdrevet vækst til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene

Pressemeddelelse   •   Feb 09, 2011 09:31 CET

Danidas nye strategiske ramme tænker vækst i den private sektor ind i den samlede udviklingsbistand.

Bekæmpelsen af fattigdom kan i sidste ende kun ske ved en solid og vedholdende økonomisk vækst i den private sektor. Det er hovedbudskabet i Danidas nye strategi for ”Vækst og Beskæftigelse”.

”Danidas nye strategiske ramme for Vækst og Beskæftigelse er nyskabende i den forstand, at vi for første gang tænker privatsektordrevet vækst bredere ind i den samlede udviklingsindsats.

Dermed anerkender vi – på linje med en række af vores donorkolleger og lokale regeringer – at markedsbaseret økonomisk vækst er altafgørende for at bekæmpe fattigdommen og skabe jobs til Afrikas store ungdomsårgange,” siger udviklingsminister Søren Pind. 

Udviklingsminister Søren Pind er netop hjemvendt fra Kenya, hvor han ved selvsyn kunne vurdere udvalgte Danida-indsatser til fremme af vækst og jobs i den private sektor.

Blandt de danske indsatser er Diamond Sea Food-projektet, hvor den lokale virksomhed får overført moderne teknologi inden for fiskeri fra danskejede Ekko Fisk. Herved springer den lokale partner flere udviklingstrin over og bliver rustet til at stå distancen som en innovativ virksomhed på et fattigt kontinent. Dette er netop et eksempel på en af hovedtankerne bag Danidas fremadrettede privatsektorindsats. 

Danidas nye strategi vil lægge op til en øget indsats inden for udvikling af værdikæder med særlig fokus på forarbejdning af landbrugsvarer og anvendelse af grøn teknologi. Endvidere vil Danida prioritere indsatser lige fra sikring af privat ejendomsret til øget regional handel og økonomisk integration i Afrika.

Indsatser til styrkelse af faglig uddannelse bliver ydermere prioriteret højt. Alle indsatserne skal medvirke til at skabe vækst og arbejdspladser for de mange unge, som står på spring for at tage del i udviklingen. 

Med den nye strategi revitaliseres Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), bl.a. ved fremover at inddrage privat kapital, så fonden kan styrke sine aktiviteter og øge antallet af direkte investeringer i udviklingslandene. Dette vil igen medføre vækst og jobs i de pågældende lande såvel som i Danmark. 

”Vi styrker IFU bl.a. ved at inddrage private aktører, vi fordobler generelt i de kommende år midlerne til at skabe vækst og beskæftigelse og vi moderniserer erhvervsinstrumenterne. Det er en klar oprustning af vores indsats for at fremme markedsbaseret vækst. Jeg mener, vi nu kan få flere danske virksomheder, NGO’er, fagbevægelsen, forskere mv. i spil, når det gælder om at overføre viden, teknologi, investeringer og social ansvarlighed i forbindelse med opbygning af udviklingslandenes private sektorer. 

Med det skarpe fokus på privatsektoren kan vi få flere i arbejde i udviklingslandene – og dermed få flere løftet ud af fattigdommen. Først og fremmest gennem deres egen indsats og vilje, men med Danidas indsatser og danske spidskompetencer som løftestang,” siger Søren Pind.

Download hele den strategiske ramme for Vækst & Beskæftigelse

DOWNLOAD

Download hele den strategiske ramme for Vækst & Beskæftigelse