Ministeriet for Børn og Undervisning

Fortsat udfordringer på praktikpladsområdet

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2011 18:14 CET

Antallet af praktikpladssøgende er steget fra september 2010 til september 2011. Regeringen vil styrke indsatsen, så alle praktikpladssøgende får en praktikplads.

I september 2011 blev der indgået godt 3.800 uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 14 procent i forhold til september måned 2010.

Samtidig er antallet af praktikpladssøgende elever steget med 14 procent. Dermed er der i alt godt 8.200 praktikpladssøgende elever ultimo september 2011.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini mener, at tallene tydeligt illustrerer behovet for en styrket indsats på praktikpladsområdet.

”Med finanslovsforslaget har vi taget et skridt i den rigtige retning ved at foreslå 3.000 ekstra skolepraktikpladser og en fortsættelse af præmie- og bonusordningen i 2012, som giver virksomhederne op til 70.000 kroner pr. uddannelsesaftale. Men som de seneste praktikpladstal viser, løser dette langt fra hele problemet. Det er derfor, vi til foråret i trepartsforhandlingerne vil arbejde for at finde en langsigtet løsning på praktikpladsproblemet, så alle unge kan få en praktikplads,” siger Christine Antorini.

Nytilgangen til skolepraktik var i september måned 2011 på 954 elever, hvilket er en stigning på 22 procent i forhold til september måned 2010.

De seneste tre måneder er der i alt indgået cirka 14.400 uddannelsesaftaler, hvilket er en stigning på 2 procent i forhold til samme periode 2010.