DANSK HR

Forudse fremtiden i din virksomhed – kan man det?

Pressemeddelelse   •   Sep 29, 2014 09:11 CEST

Tænk hvis man kunne forudse fremtiden i sin virksomhed. Det kan man nu! DANSK HR udbyder i samarbejde med Future Navigator et banebrydende kursus i fremtidsforskning. Deltagerne får et indgående kendskab til de værktøjer, som gør det muligt at omsætte hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger.

”Vi har et særligt fokus på træning af nye egenskaber. Dvs. hvad er det, medarbejderne skal blive dygtigere til? Hvad skal de mestre? Har de travlt med de rigtige ting? Er chefens vision opdateret, motiverende og til at forstå for almindelige mennesker?” siger Anne Skare Nielsen, som er Partner og Chief Futurist i Future Navigator.

Deltagerne lærer at forudsige, fornemme og skabe fremtiden. De får trænet den muskel, der gør dem i stand til at rumme den kompleksitet, der dominerer vores verden i dag. De lærer at skabe overblik, se nye sammenhænge og videreformidle deres indsigt i fremtiden til chefen, bestyrelsen, medarbejderne og samarbejdspartnere.

”Fremtidsforskning er sjovt og engagerende. Deltagerne får en stærk forståelse af, hvad der skal til af ny træning og udvikling, hvis medarbejderne skal øge deres værdi.  Det at spotte fremtiden bliver en helt uundværlig del af HR-kompetencen – bare vent og se,” pointerer Liselotte Lyngsø, Partner i Future Navigator.

Future Navigators metoder er udviklet i tæt samspil med kunderne gennem de seneste 14 år. ”Resultatet er bl.a. nye former for journalistik, der i dag breder sig til hele verden, og lancering af nye virksomheder, afdelinger og produkter. Og så er det jo fedt at blive stoppet på gaden af glade kunder, der har lært metoden og kalder den for life changing,” siger Anne Skare Nielsen.

Forudse Fremtiden er en Masterclass, der giver virksomhedsledere metoder til at forudse fremtiden gennem værktøjer, som gør fremtiden nærværende og håndgribelig samt minimerer fejlfortolkninger på fremtidsperspektivet.

”Det må være enhver virksomhedsleders drøm at kunne forudse fremtiden, så virksomhedens strategier kan tilpasses fremtidige scenarier og dermed sikre virksomhedens vækst og resultater. Det kræver, at man lærer at omsætte hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger,” siger CEO i DANSK HR Kim Staack Nielsen.


For mere information, venligst kontakt
Anne Skare Nielsen, Partner og Chief Futurist, Future Navigator, 61 79 90 02, anne@futurenavigator.dk
Kim Staack Nielsen, CEO, DANSK HR, 86 21 61 11, ksn@danskhr.dk


Om Future Navigator
Future Navigator er førende i Danmark inden for Fremtidsbaseret Idéudvikling™ og udfordrer og rådgiver de største danske virksomheder heri. Future Navigator er specialiseret i at lede og facilitere innovations- og transformationsprocesser i store organisationer, herunder implementering af større forandringer som følge af strategi.

DANSK HR er Danmarks største forening og faglige netværk for HR-direktører, HR-chefer, HR Business Partners, HR-ansvarlige og HR-konsulenter.

DANSK HR's formål er at varetage interesserne for danske HR-chefer og andre HR-ansvarlige
fra både den private og offentlige sektor samt andre personer, som arbejder med HR-området.

Hos DANSK HR arbejder vi for at forbedre virksomhedernes kendskab og brug af Human
Resource ansvarlige.  

DANSK HR’s kerneområder i forhold til medlemmerne er formidling af HR-viden, HR-netværk
og HR-rådgivning.  

DANSK HR udgiver erhvervstidsskrifterne HR-chefen, Ledelse i Udvikling, HR guiden og
Ledelse  og Udvikling, ligesom vi hvert år arrangerer Danmarks største HR-messe, Træfpunkt Human Resources.

DANSK HR har ca. 1000 virksomheder som medlemmer.