Dansk Metal

Fratrædelsesgodtgørelse på det grønne område

Pressemeddelelse   •   Feb 16, 2011 08:35 CET

Dansk Metal har indgået forlig om ny overenskomst med Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere.

Fratrædelsesgodtgørelse, længere forældreorlov, højere satser og ekstra pension er nogle af resultaterne af den overenskomst, som Dansk Metal mandag aften forhandlede sig frem til med Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A).

Fratrædelsesgodtgørelsen er en nyskabelse i overenskomsten og giver ansatte, som bliver afskediget, ekstra penge i den første del af ledighedsperioden. Godtgørelsen blev også indført i hovedoverenskomsten, Industriens Overenskomst, sidste år.

Fratrædelsesgodtgørelsen er et kontantbeløb på 5.000 kroner, når man har været ansat i 3 år stigende til 10.000 efter 6 års ansættelse og 15.000, når man været ansat i mere end 8 år. Der er nogle yderligere betingelser for at kunne få godtgørelsen – blandt andet at man ikke har andet job efter fratrædelsen.

Andre forbedringer i overenskomsten er:

  • Genetillæg og rådighedstillæg forhøjes med 1,5 pct. i år og 2 pct. i 2012.
  • Pensionsbidraget forhøjes 1. juli næste år til 12,99 pct.
  • Yderligere betaling under fædre- og forældreorlov.
  • Tilbud om helbredskontrol til medarbejdere med natarbejde.

Derudover bliver det præciseret, at lærlinge skal være omfattet at arbejdsmarkedspensionen på samme måde som lærlinge i Industriens Overenskomst. Det betyder blandt andet, at lærlinge, som er fyldt 20, når de går i gang med uddannelsen, skal have indbetalt til pension efter 2 måneders anciennitet. Øvrige lærlinge får også adgang til forsikringsdelen af pensionsordningen – det vil sige invalidepension, invalidesum, forsikring ved kritisk sygdom og dødsfaldssum.

Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2011 og løber i to år.