DONG Energy A/S

Fredericia Spildevand og DONG Energy i klimapartnerskab

Pressemeddelelse   •   Jun 21, 2013 11:47 CEST

21. juni 2013

Fredericia Spildevand og DONG Energy i klimapartnerskab

Som led i nyt partnerskab skal organisk affald omdannes til energi, og så er det hensigten at opstille anlæg med brændselsceller. Endelig vil energiforbruget blive reduceret.

Der er i dag sat underskrift på en ambitiøs klimapartnerskabsaftale mellem Fredericia Spildevand og DONG Energy. Parterne kender hinanden i forvejen via et samarbejde om Danmarks første anlæg, der kan opgradere biogas til den mest klimavenlige gas i naturgasnettet. Dette er netop et af fokusområderne i den nye aftale.

 

DONG Energy ønsker således at få yderligere erfaring med teknologien bag opgradering, og hvordan bionaturgassen kan leveres til nettet og til kunder. Der er ligeledes fokus på Power Hub, som er et avanceret system, der kan tænde og slukke elforbrugende enheder. På rensningsanlægget vil det styre beluftning af spildevandet, og dermed vil energiforbruget ske, når det er økonomisk fordelagtigt. Dette sker uden at gå på kompromis med krav til renseprocessen.

 

For Fredericia Spildevand er partnerskabet et naturligt skridt i en klimaindsats, der bygger på klare, troværdige og målbare resultater:

 

"Fredericia Spildevand er Danmarks næststørste renseanlæg på grund af de store industrier i oplandet. Vi har derfor også en forpligtigelse til at bidrage til både klima, miljø, uddannelse, innovation og lokale samarbejder. Med klimapartnerskabet er der skabt en ramme, og vi glæder os til at samarbejde med DONG Energy om indfrielse af bestyrelsens nye mål og strategi - at vores anlæg er energineutralt i 2019. Denne ambition er medvirkende til, at vi skifter navn til Fredericia Spildevand og Energi A/S", siger John Bader, bestyrelsesformand.

 

Investerer 20 millioner i 2013

Direktør Søren Hjortsø Kristensen fortæller, at han forventer, at der alene i år investeres 20 millioner kr. i optimering af anlægget:

"Spildevand er en ressource med næringsstoffer, temperatur m.v. som skal genvindes ved rensningen. Derfor er der så stort klimapotentiale i at optimere anlægget. Nu har vi fået en ambitiøs samarbejdspartner, og vi har været gennem en vurdering i internationalt regi, som viser at både anlæg og personale er kompetente. Så vi ser derfor frem til nye udviklingsmuligheder."

 

Brændselsceller på spildevandsanlæg

For DONG Energy er det afgørende, at partnerskabet hænger godt sammen med en række strategiske overvejelser, fortæller Vice President Torben Harring:

”Naturgassystemet i Danmark vil stigende grad blive distributionsnet for vedvarende energi. Det er en strategisk satsning for DONG Energy, at vi styrker vores arbejde med opgradering af biogas og salg af denne. Vi har planer om at opføre nye anlæg til opgradering, og vi har netop solgt opgraderet gas til den første kunde i Danmark – Hansens Flødeis. I kraft af partnerskabet med Fredericia Spildevand får vi mere viden på området.”

 

DONG Energy har en hel pallette af indsatsområder, der kan samarbejdes om i partnerskabet. Et EU-samarbejde om ”smart energy” løsninger til kombineret opvarmning og elforsyning, kan resultere i, at der opstilles 2-3 brændsels-celleanlæg ved Fredericia Spildevand. Endelig forventer man at kunne reducere Fredericia Spildevands energiforbrug med op mod 10%.

 

Supplerende fakta om Power Hub

Et af elementerne i aftalen er, at DONG Energy styrer beluftningen af spilde-vandet, så anlægget bruger energien når det er økonomisk fordelagtig. Optimeringen sker med teknologien Power Hub, som er et avanceret IT-styresystem udviklet af DONG Energy. Beluftningen af spildevandet er en kompleks proces, som hele tiden skal følge et specificeret iltniveau i vandet for at opnå den optimale rensningsproces. Power Hub styrer anlægget indenfor denne ramme samtidig med, at energiforbruget optimeres ud fra et økonomisk perspektiv.

 

Power Hub er et vigtigt element i DONG Energy’s arbejde med at integrere de stadigt stigende mængder vedvarende energi i elnettet. I takt med at produktionen bliver mere svingende, er der stigende behov for et fleksibelt forbrug, hvor enheder kan kobles ud, når der er mangel på energi fra eksempelvis vindmøller og solcelleanlæg.Kontaktinformation:

DONG Energy’s presseafdeling:

Pressemedarbejder Morten Kidal

9955 9583

morki@dongenergy.dk

 

Fredericia Spildevand:

 

Bestyrelsesformand John Bader

2277 8945

john.bader@fredericia.dk

 

Direktør Søren Hjortsø Kristensen

49812300

shk@fredericia.dk