Philips

Fremtidens fødestue med lys, lyd og billeder skal give bedre fødselsoplevelser – first installation in Denmark

Pressemeddelelse   •   Aug 29, 2013 10:35 CEST

Philips har i samarbejde med Nordsjællands Hospital og virksomheden Wavecare ApS udviklet et innovationskoncept, hvor blide toner, skiftende farvet lys og levende billeder på væggen skal skabe en beroligende og stimulerende atmosfære til gavn for de fødende, deres pårørende samt personalet. Fødeafdelingen har i dag den 28. august åbnet to helt nye såkaldte sansefødestuer, der fremover kommer til at danne rammen om en del af fødslerne på Nordsjællands Hospital.

Town, Denmark – Nordsjællands Hospital ønskede at forny deres fødestuer med den målsætning at skabe et rum, som på et øjeblik kan ændres fra en almindelig fødestue til et sanseligt rum, hvor levende billeder, lys og lyde arbejder sammen om at skabe en beroligende og stimulerende atmosfære. Valget af samarbejdspartnere til opgaven faldt på Wavecare ApS og Philips, som igennem det seneste år har udviklet den løsning, som i dag er installeret på to af hospitalets fødestuer. Tanken er at løsningen kan bruges som inspiration i forbindelse med bygningen af bl.a. Nyt Nordsjællands Hospital.


Et projekt med klinisk sigte

”Brugen af lys, lyd og levende billeder på fødestuerne, bygger på mange års udvikling og skal understøtte den fødendes oplevelse af ro og tryghed under fødslen og dermed give en bedre fødselsoplevelse – både for den fødende og pårørende. Derudover har vi en forventning om, at det for personalet vil medføre et behageligere arbejdsmiljø i nye sansefødestuer”, siger chefjordemoder Katrine Hornum-Stenz, Nordsjællands Hospital.

Der er blandt andet udviklet et særligt audiovisuelt program, som skal understøtte rytmen i vejrtrækningen under ve-arbejdet. Rytmen matcher bevægelserne i det visuelle udtryk, der vises på det store dynamiske tekstilpanel og belysningen i rummet.

”Projektet har i allerhøjeste grad et klinisk sigte, idet vi ved, at oplevelsen af tryghed kan have en positiv effekt på kroppens evne til at udskille det ve-stimulerende hormon oxytocin, som er nødvendig for at kroppen kan producere veer. Derudover skal lyd, lys og levende billeder være med til at understøtte, at den fødende kan bevare roen og koncentrationen under fødslen”, siger chefjordemoder Katrine Hornum-Stenz.

Tekstilpaneler med specialudviklede filmprogrammer skaber ro og harmoni

”Arbejdet med at få beroligende bevægelser, farver og lys gennem tekstilpanelet har krævet megen nytænkning og udvikling. Til gengæld er der også skabt et resultat som er yderst velegnet til brug i mange andre grene af sundhedssektoren, og kan tilpasses til andre patientgrupper” fortæller Bjørn Wennerwald fra Wavecare ApS.

Fremtidens sundhedsløsninger har mennesket i centrum

”Hos Philips arbejder vi målrettet med oplevelsesdesign i forbindelse med vores løsninger til sundhedssystemet, hvor fokus er på at designe produkter, services, processer og miljøer specifikt til at give en bestemt oplevelse. Bland andet kan vi med lyd, lys og billeder markant forbedre oplevelsen i forbindelse med MR-scanninger, hvilket ikke blot er til gavn for patienterne, men også for produktiviteten på hospitalet. Med sansefødestuerne har vi i samarbejde med Nordsjællands Hospital og Wavecare skabt et unikt koncept, hvor vi ved at forene vores kompetencer, er i stand til at skabe et miljø med lyd, dynamisk lys og beroligende film, der har fødselsoplevelsen i centrum”, udtaler Lighting Application Specialist Anne Marie Lund fra Philips.

Første gang brug på en fødegang i Danmark.

Der har i flere år i Danmark og resten af verden været arbejdet med oplevelsesdesign (Ambient Experience) samt udviklingsprojekter inden for brugen af lys, lyd og billeder i forbindelse med patientbehandling. Dog er det første gang, at alle tre parametre (lys, lyd og billede) tages i brug på en fødegang i Danmark.

Projektet er som sådan det første af sin art i Danmark og gennemføres som et Offentligt-Privat-Innovationsprojekt (OPI-projekt) i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og firmaerne Phillips A/S og Wavecare ApS. Projektets resultater vil indgå i projekteringen af Nyt Hospital Nordsjælland, som forventes at stå færdig i 2020.

Read more about people-focused childbirth and neonatal care 


For yderligere information, kontakt:

Charlotte Krogh,
Philips Lighting
Tel +45 30 61 66 95
E-post: charlotte.krogh@philips.com  Web: www.philips.com

Bjørn Wennerwald, Wavecare ApS
Tel +45 23 42 99 66
E-post: wennerwald@mac.com  Web: www.wavecare.com

Katrine Hornum-Stenz, Chefjordemoder Nordsjællands Hospital
Tel +45 29 13 60 87
E-post katrine.hornum-stenz@regionh.dk

Om Wavecare ApS

Wavecare ApS er en innovationsvirksomhed indenfor patientorienterede sundhedsløsninger med fokus på audiovisuelle interventioner til medicinske procedurer. Formålet er en forbedret patientoplevelse, understøttelse af medicinske resultater og i sidste ende en omkostningsreduktion for hospitalet.  Wavecare har leveret løsninger til bl.a. Rigshospitalet, Herlev Hospital, Aleris Hamlet og mange udenlandske hospitaler gennem samarbejdet med Philips Healthcare. Wavecare bygger på et mangeårigt samarbejde på tværs af kunst, medicin og teknologi, mellem fotografen Bjørn Wennerwald, komponisten Niels Eje, Dr. Med. Professor Lars Heslet og Philips Healthcare i Holland.

Om Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital er det store, specialiserede akuthospital for borgere i Nordsjælland. Nordsjællands Hospital består af hospitalerne i Frederikssund og Hillerød samt Sundhedshuset i Helsingør og indgår i Region Hovedstadens samlede sundhedstilbud. I 2020 flytter Nordsjællands Hospital ind i et helt nyt hospital i Hillerød, som bliver rammen om fremtidens hospitalsbehandling. Hospitalet gennemfører 75.000 indlæggelsesforløb og 303.000 ambulante besøg, 66.000 skadestuebesøg og 3.000 fødsler om året. Hospitalet er Nordsjællands største arbejdsplads med 4.000 dygtige medarbejdere. Hospitalet er en del af Københavns Universitetshospital på både forsknings- og uddannelsesområdet, modelhospital i det nationale projekt Patientsikkert Sygehus og har opnået akkreditering efter Joint Commission International og DDKM. Hospitalets vision er ”Patienternes hospital – først og fremmest”. Læs mere på www.nordsjaellandshospital.dk         


Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er en virksomhed med mange aktiviteter inden for sundhed og velvære og med fokus på at forbedre menneskers liv gennem meningsfulde nyskabelser inden for sundhedspleje, livsstil og belysning. 

Philips har hovedsæde i Holland, en årsomsætning på 24,8 mia. EUR (2012) og cirka 115.000 ansatte med salg og serviceydelser i mere end 100 lande. Koncernen er førende i verden inden for kardiologi, akut patientovervågning samt hjemmebehandling, energieffektive belysningsløsninger og nye lysapplikationer, barbermaskiner og trimmere til mænd samt tandpleje. Nyheder fra Philips kan ses på www.philips.com/newscenter.