Holstebro Kommune

Fremtidens skole i Holstebro Kommune skal afgøres i år

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 22:48 CET

Analysearbejdet om den fremtidige skolestruktur afsluttes i april

Skolerne i Holstebro Kommune står over for store udfordringer de næste 10 år. Antallet af elever falder, og kommunernes økonomi er under pres. Derfor har byrådet sat gang i en analyse af skolestrukturen i kommunen. Den skal kvalificere og fremtidssikre de beslutninger, som byrådet skal træffe om fremtidens skolestruktur senere i år.

Konsulentfirmaet Rambøll deltager i analysearbejdet sammen med politikere, skolefolk og forældre. På mødet den 22. februar fik byrådet af konsulentfirmaet en status på det foreløbige arbejde med analysen af skolestrukturen.

Et godt gennemarbejdet grundlag

Formanden for Udvalget for Børn og Unge, Morten Flæng, understreger, at den fremtidige skolestruktur interesserer og kommer til at berøre rigtig mange mennesker, bl.a. over 11.000 forældre, der har direkte tilknytning til skolen.

- Derfor er det vigtigt med en grundig analyse, så byrådet kan beslutte sig på et godt gennemarbejdet grundlag. Vi skal have beskrevet konsekvenserne af de forskellige valg, og vi skal have så mange som muligt til at bidrage med deres viden og ideer. I sidste ende er det op til os i byrådet at træffe de nødvendige beslutninger, selv om de kan blive upopulære og kommer til at gøre ondt. Målet er at få opkvalificeret vores skoler. Eleverne skal have flere timer, lærerne mere uddannelse, og der er behov for ny teknologi på skolerne. Det er den opgave, vi står overfor, siger Morten Flæng.

Alle kan give deres besyv med

Udvalgets næstformand, Jens Kristian Hedegaard, er enig i behovet for ændringer på skolerne, og at der er behov for en grundig analyse.

- Alle skal have mulighed for at give deres besyv med – fagfolk, forældre og folk udefra, som kan se på det med friske øjne. Åbenheden og de mange forskellige input er med til at kvalificere debatten og påvirke vores beslutninger. Målet er, at vi udnytter ressourcerne til kommunens skoler bedst muligt, så alle elever er godt rustede til at gå videre i en ungdomsuddannelse, når de er færdige med folkeskolen, siger Jens Kristian Hedegaard.

Både Morten Flæng og Jens Kristian Hedegaard understreger, at det er vigtigt, at der bruges den nødvendige tid på analyse og debat om fremtidens skole.

- Men det er også vigtigt, at byrådet træffer en afgørelse i år, så vi undgår lang tids usikkerhed rundt på skolerne og i forældrekredsene, påpeger de.


Fakta om tidsplan for
analyse af skolestruktur

- Analysegruppen startede arbejdet i december 2010.

- Den 1. april 2011 afleveres en rapport om analysen.

- Herefter indgår analysen i debatten og byrådets arbejde frem til oktober 2011, hvor byrådet vedtager budgettet for 2012, herunder den fremtidige skolestruktur.

- Fra sommeren 2012 kan byrådets beslutninger om den fremtidige skolestruktur føres ud i livet.

- På www.holstebro.dk under ”Borger” – ”Skole og uddannelse” – ”Fremtidens skole” kan man følge med i oplæg, ideer og dokumenter i forbindelse med analysen

Flere oplysninger:

Formand for Udvalget for Børn og Unge, Morten Flæng, tlf. 2424 9697.

Næstformand for Udvalget for Børn og Unge, Jens Kristian Hedegaard, tlf. 4027 1139.

Pædagogisk administrativ konsulent Bo Meldgaard, Børn og Unge, tlf. 9611 5123.